Nuorisotoiminnan talokerhoavustus

Talokerhoa järjestää yleensä yksi tai useampi vapaaehtoinen aikuinen saman taloyhtiön tai lähialueen lapsille ja nuorille. Talokerhoille myönnetään avustusta varhaisnuoriso- ja nuorisotoiminnan järjestämiseen. Avustusta myönnetään vapaaehtoistyöllä toteutettavaan ja paikalliseen nuorten kerhotoimintaan. Talokerho on yleensä asukastoimintaa.

Jos olet epävarma siitä, voiko oma talokerhosi hakea avustusta, ota yhteyttä Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön asiantuntijoihin

Kun pohdit nuorisotoiminnan avustusten hakemista, tutustu huolellisesti sekä avustusten yleisiin ohjeisiin ja ehtoihin että avustuslajikohtaisiin myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Talokerhoavustusta voidaan myöntää talokerholle, jonka osallistujista vähintään kaksi kolmaosaa on helsinkiläisiä 7−28-vuotiaita lapsia tai nuoria. Talokerhoavustusta ei pääsääntöisesti myönnetä rekisteröityneille yhdistyksille, säätiöille, yrityksille tai muille rekisteröityneille toimijoille.

Avustettavan talokerhon toiminta tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Talokerholle voidaan myöntää avustusta enintään vuodeksi kerrallaan.

Avustusta ei myönnetä hakijan hallinto-, palkka- tai muihin niihin verrattaviin kuluihin. Projektiavustuksista ei myönnetä henkilökohtaisia matka-apurahoja eikä stipendejä. Avustuksella ei myöskään voi rahoittaa käyttöomaisuuden hankintaa eikä sitä myönnetä hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tuottaa voittoa.

Talokerhoavustusta haetaan nuorisotoiminnan projektiavustushakemuksella ja sitä voi hakea läpi vuoden. Avustusta voidaan kuitenkin myöntää aikaisintaan hakemuksen jättöpäiväistä lähtien.

Projektiavustushakemus täytetään sähköisesti kaupungin avustusasioinnissa. Hakemus tehdään sen täysi-ikäisen henkilön henkilökohtaisen tunnistautumisen kautta, jonka tilille mahdollinen avustus maksettaisiin.  

Liitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta.

Pakollinen liite on tiliotekopio tai pankin ilmoitus tilin omistajasta. Tiliotekopion osalta riittää esimerkiksi se sivu tiliotteesta, jossa näkyy tilinumero ja tilin omistaja. Muut tiedot voi halutessaan peittää.

Talokerhon toimintasuunnitelman ja talousarvion voi joko täyttää avustuslomakkeelle tai liittää hakemuksen liitteiksi. 

Jos hakemukseen pyydetään lisätietoja tai tarkennuksia, ne toimitetaan sähköisen asioinnin kautta pyydetyssä määräajassa. 

Talokerhoavustuksista päättää Nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikkö. 

Päätös toimitetaan hakijalle postitse, ja viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävillä myös Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Siirry päätöksenteon sivuille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päätökset eivät näy sähköisessä asioinnissa, jossa avustushakemus on tehty.

Päätös kannattaa lukea huolellisesti. Päätöksessä on aina ensin päätösosa, jossa on myös velvollisuuksia ja ohjeita hakijalle esimerkiksi avustuksen käytön selvittämiseen. Päätösosassa kerrotaan myös, mille ajalle ja mihin tarkoitukseen avustus on myönnetty. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen ja sinä aikana, jolle se on myönnetty. 

Talokerholle myönnettyä projektiavustusta voi käyttää esimerkiksi materiaali-, tarvike- ja tarjoilukuluihin. Avustusta ei voi käyttää palkkaus- eikä hallintokuluihin tai käyttöomaisuuden hankkimiseen. 

Avustuksen myöntäjä päättää avustukseen oikeuttavat menot. Projektiavustusta voi siis käyttää vain niihin menoihin, jotka on päätöksessä määritelty. Jos päätöksessä mainitaan vain, että avustus myönnetään kyseisen talokerhon kuluihin, tämä koskee silloin vain niitä kuluja, jotka hakemuksessa ja/tai sen liitteissä on mainittu avustuksen käyttökohteeksi. Jos kesken talokerhon toiminnan tulee kysymyksiä tai muutoksia avustuksen käyttämiseen liittyen, kannattaa olla yhteydessä kumppanuusyksikön asiantuntijoihin. 

Projektin kuluja voidaan hyväksyä vain siltä ajanjaksolta, jolle avustus on päätöksessä myönnetty. Päätöksessä kerrotaan aina, miten ja koska projektiavustuksen käyttö täytyy selvittää.

Käytön selvittäminen

Avustuksen käyttö selvitetään projektiavustusselvityslomakkeella (doc) päätöksessä mainittuun määräaikaan mennessä. Selvitykseen pitää liittää kuittikopiot ja mahdolliset muut tositteet talokerhon kuluista. Tavallisesti talokerhojen kulut ovat materiaalien, tarvikkeiden ja tarjoilujen ostoja, jolloin tositteet ovat yleensä kuitteja ostoksista. 

Jos avustuksen käyttöä ei selvitetä hyväksyttävästi määräajassa, voidaan toiminta-avustus periä takaisin. On hyvä muistaa, että Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaisesti avustuksen myöntäjällä on oikeus pyytää tarpeen mukaan kaikki tieto, asiakirjat ja selvitykset, mitä avustuksen käytön selvittämiseen voi liittyä. Avustuksen saaja on siis velvollinen erikseen pyydettäessä toimittamaan myös muita selvityksiä kuin päätöksessä mainitut. 

Siirry tutustumaan tarkemmin nuorisotoiminnan avustusten yleisiin ohjeisiin. 

Siirry lukemaan lisää nuorisotoiminnan avustusten ohjeista ja tuesta

Ota yhteyttä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön suunnittelijoihin, kun sinulla on kysyttävää tai kerrottavaa nuorisotoiminnan avustuksista.

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta