Ohjeita ja tukea nuorisotoiminnan avustuksiin liittyen

Tällä sivulla on ohjeita ja tukea liittyen avustuksiin, yhdistyksen hallintoon ja taloushallintoon sekä sähköiseen asiointiin. 

Toiminta- ja palkkausavustusta hakevien yhdistysten toiminnasta kerättävät tiedot

Linkki ohjeeseen.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Infotilaisuudet

Kumppanuusyksikkö järjestää säännöllisesti infotilaisuuksia nuorisotoiminnan avustuksista. Helmikuussa pidetään tilaisuus toiminta- ja palkkausavustuksista sekä lokakuussa loma-aikojen leiriavustuksista. Infotilaisuuksissa voi aina kysyä myös muista avustuksista. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan muita infotilaisuuksia.

Infotilaisuuksiin kannattaa osallistua etenkin silloin, jos yhdistys on hakemassa kyseistä avustuslajia ensimmäistä kertaa tai avustusta hakeva henkilö on vaihtunut. Kokeneidenkin hakijoiden on suositeltavaa osallistua infotilaisuuksiin varsinkin silloin, kun avustusohjeissa tai -järjestelmissä on tapahtunut muutoksia. 

Infotilaisuuksista saa tiedon Ajankohtaista nuorisotoiminnan avustuksista -sivulta sekä Nuorisopalvelujen kumppanikirjeestä. Tilaa kumppanikirje täältä sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tukea ja ohjeita yhdistyksen hallintoon ja taloushallintoon

KHT Kari Lydman on laatinut nuorisoyhdistyksille hyödyllisen Tilinpidon yleisiä ohjeita-asiakirjan (pdf), josta löytyy tietoa kirjanpitolainsäädäntössä tositteille asetetuista vaatimuksista sekä muita huomioita yhdistyksen hallinnosta.

Yhdistykset toimivat usein kokonaan vapaaehtoistyön pohjalta. Yhdistysten aktiiveissa ja hallituksen jäsenissä on myös vaihtuvuutta. Eri tahot järjestävät yhdistystoiminnasta sekä yhdistysten hallinnosta ja taloudesta koulutuksia. Näitä koulutuksia kannattaa hyödyntää tarpeen ja tilanteen mukaan esimerkiksi silloin, kun yhdistyksen hallitukseen tulee mukaan uusia henkilöitä. Koulutuksia järjestävät esimerkiksi erilaiset järjestöt ja opintokeskukset.

Avustusta saavan yhdistyksen on noudatettava yhdistys- ja kirjanpitolakia. Yhdistyksen on huolehdittava, että sen kirjanpitoa hoitaa henkilö, jolla on tarvittava osaaminen kirjanpitolain ja avustusohjeiden mukaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen. Tarvittaessa yhdistys voi ostaa kirjanpitopalvelun kirjanpidon ammattilaiselta. Kirjanpidon kulut ovat nuorisotoiminnan toiminta-avustuksessa hyväksyttäviä menoja. 

Ohjeita sähköiseen asiointiin

Avustushakemus tehdään Helsingin kaupungin avustusasioinnissa. Ohjeita kaupungin asiointipalvelujen käyttöön löytyy sivuilta: https://avustukset.hel.fi/fi/ohjeita-hakijalle/palvelun-kayttoohjeet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuorisotoiminnan avustusmuodot ja lomakkeet löytyvät sivuiltamme: https://avustukset.hel.fi/fi/tietoa-avustuksista/nuorisotoiminnan-avustukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustuksia ei myönnetä määräajan jälkeen jätetyille hakemuksille. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä silloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa.

Mikäli hakemus on puutteellinen, hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta. Siksi on tärkeää laittaa hakemuksen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeksi sellainen osoite, jota luetaan riittävän usein. Näin tärkeät lisätietopyynnöt ja niiden määräajat tulevat hakijan tietoon ajoissa. 

Muistutus Helsinki-tunnuksen käytöstä 

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana. Lataa Helsinki-tunnus