Hoppa till huvudinnehåll

Anvisningar och stöd för ansökan om understöd för ungdomsverksamhet

På denna sida finns anvisningar och stöd när det gäller understöd, föreningars förvaltning och ekonomiska förvaltning samt e-tjänsten.

Uppgifterna om verksamheten som samlas in hos föreningar som ansöker om verksamhets- och löneundersstöd

Link till anvisning.

Infotillställningar

Partnerskapsenheten ordnar regelbundet infotillställningar om understöden för ungdomsverksamhet. I februari ordnas en tillställning om verksamhets- och löneunderstöden, och i oktober om lägerunderstöden under skollovstider. Vid infotillställningarna kan man alltid fråga om vilket som helst understöd. Dessutom ordnas andra infotillställningar vid behov.

Det lönar sig att delta i infotillställningarna, särskilt om föreningen ansöker om understödsformen i fråga för första gången eller om den person som ansöker om understöd har ändrats. Det rekommenderas att även erfarna sökande deltar i infotillställningarna, särskilt då anvisningarna eller systemen för understöd har ändrats. 

Information om infotillställningarna finns under Aktuellt på denna sida och i ungdomsservicens brev till partner. Prenumerera på brevet till partner  (på finska).

Stöd och anvisningar för föreningens förvaltning och ekonomiska förvaltning

GRM-revisor Kari Lydman har utarbetat en nyttig handling för ungdomsföreningar, Tilinpidon yleisiä ohjeita (allmänna anvisningar om bokföring) (på finska) (pdf), som innehåller information om kraven på verifikat enligt bokföringslagstiftningen samt andra observationer om föreningens förvaltning.

Föreningars verksamhet grundar sig ofta helt på frivilligarbete. Föreningar har också hög omsättning på aktiva deltagare och styrelsemedlemmar. Olika instanser ordnar utbildningar i föreningsverksamheten samt föreningens förvaltning och ekonomi. Det lönar sig att utnyttja dessa utbildningar enligt behov och situation, till exempel då föreningens styrelse får nya medlemmar. Bland annat olika organisationer och studiecentraler ordnar sådana utbildningar.

Föreningar som får understöd ska följa föreningslagen och bokföringslagen. Föreningen ska se till att bokföringen sköts av en person med den nödvändiga kompetensen för bokföringsarbetet och upprättandet av bokslut enligt bokföringslagen och anvisningarna om understöd. Vid behov kan föreningen köpa bokföringstjänsterna av en professionell bokförare. Kostnaderna för bokföringen betraktas som godtagbara utgifter i ansökan om verksamhetsunderstöd för ungdomsverksamhet. 

Anvisningar om e-tjänsten

Ansökan om understöd ska göras i Helsingfors stads e-tjänst för understöd. Anvisningar om hur du använder stadens e-tjänst för understöd hittar du på adressen adress: https://avustukset.hel.fi/sv/anvisningar-for-sokande/bruksanvisning-for-tjansten

Understödsformerna och blanketterna för ungdomsverksamheten hittar du på vår webbsida på adress: https://avustukset.hel.fi/sv/om-understoden/understod-for-ungdomsverksamhet

Understöd beviljas inte för ansökningar som lämnats in efter den utsatta tiden. Ansökan bör sändas redan före den sista ansökningsdagen, eftersom tjänsten då kan vara överbelastad.

Om ansökan är bristfällig begärs sökanden att komplettera den. Därför är det viktigt att man som kontaktpersonens e-postadress anger en sådan e-postadress som används tillräckligt ofta. Då får sökanden besked om viktiga begäranden om tilläggsuppgifter och tidsfristerna för dem i tid. 

Påminnelse om användningen av Helsingfors-emblemet 

Understödstagaren ska i mån av möjlighet foga Helsingfors stads emblem till sitt informations- och marknadsföringsmaterial. Helsingfors-emblemet har finsk- och svenskspråkiga versioner samt en tvåspråkig version. I samtliga fall ska understödstagaren nämna Helsingfors stad som understödjare av evenemanget. Ladda ner Helsingfors-emblemet