Understöd för ungdomsverksamhet: Projektunderstödet Sponssi till ungdomars verksamhetsgrupper

Projektunderstödet Sponssi till ungdomars verksamhetsgrupper är avsett för att stöda ungas självständiga medborgaraktivitet. Understödet kan inte beviljas för verksamhet som till exempel bedrivs under en förenings verksamhet eller som en del av stadens egen verksamhet. Närmare information om Sponssi och grunderna för beviljande finns på webbplatsen nuorten.hel.fi på sidorna för Sponssi. (Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om projektunderstödet Sponssi till ungdomars verksamhetsgrupper.

Med projektunderstöd avses understöd som beviljas en gång för ett projekt inom ungdomsverksamheten med syfte att engagera unga och stärka dem socialt. Understödet kan beviljas för att genomföra ett projekt, ett evenemang eller en tillställning eller för att delta i en sådan verksamhet. 

Ansök om Sponssi i e-tjänsten med ansökan om projektunderstöd. 

Ansöka om bidrag

Identifiera dig

Logga in på tjänsten och gör identifieringen.

Logga in Förhandsgranska programmet