Hoppa till huvudinnehåll

Bruksanvisning för tjänsten

På den här sidan hittar du bruksanvisningen för tjänsten och information för tjänstens användare.

Bekanta dig med bruksanvisningen för tjänsten

Besök webbsidan Information om understöd för att ta reda på olika typer av understöd. Det kan du göra utan stark autentisering. På servicesidorna ser du kriterierna för beviljande och ansökningarna med deras frågor samt de bilagor som krävs. Om du inte är inloggad kan du inte skicka in eller redigera dina ansökningar och inte heller se din sökhistorik.

På sidan Information om understöd finns en översikt över de olika understöd som Helsingfors stad beviljar.

Gå och läs informationen om ansökning och ansökningar innan du inleder ansökningsprocessen. På sidan Information om understöd finns aktualiteter och nyheter om understöd. På webbplatsen informeras det om ändringar som rör ansökan eller ansökningsblanketterna. Gå till servicesidan för lämpligt understöd, varifrån du kan, om du vill, gå vidare till ansökan.

På sidan Leta efter understöd finns länkar till servicesidorna, där det finns kriterierna för beviljande för varje understödstyp. Du kan använda sökfunktionen för att filtrera understöd efter sökord, sökandetyp eller verksamhetsobjekt. De flesta understödstyperna är endast tillgängliga för registrerade samfund. Om du väljer Visa endast understöd som kan sökas, visas de understöd som för tillfället kan sökas.

Läs understödsvillkoren och -kraven noga på servicesidan innan du skickar in din ansökan. Du ska redovisa för användningen av understödet som beviljas.

På sidan Anvisningar för sökande finns stadens allmänna anvisningar om understöd och processens gång.

Information för tjänstens användare

Gör så här:

 1. Börja logga in i tjänsten från inloggningslänken eller från ikonen uppe till höger.
 2. Använd stark Suomi.fi-autentisering och ge din Helsingforsprofil en e-postadress. Spara den kod, som du får i ett bekräftelsemeddelande till din e-post, i din Helsingforsprofil. Om du har en Helsingforsprofil loggar du in genom stark Suomi.fi-autentisering.
 3. Du har loggat in som privatperson och har gått vidare till e-tjänsten för understöd som en starkt autentiserad person.
 4. När du uträttar ärenden för ett företag eller ett samfund, ändra din roll.
 • Med fullmakt av ett registrerat samfund (kontroll av fullmakt Suomi.fi-fullmakter – en person som uträttar ärenden med fullmakt som undertecknare)/li>
 • Person som uträttar ärenden å en oregistrerad grupps vägnar (en starkt autentiserad person som undertecknare)
 • Privatperson (en starkt autentiserad person som undertecknare))
 1. Tjänsten Suomi.fi visar de samfund för vars räkning du är behörig att uträtta ärenden. Om samfundet inte kan hittas, gå till Suomi.fi för att ansöka om en fullmakt.
 2. Välj ett samfund och gå till e-tjänsten

Mer information om Suomi.fi-fullmakter https://www.suomi.fi/valtuudet

Fullmaktskoden för att lämna in en understödsansökan i tjänsten Suomi.fi är: Inlämning av understödsansökan

Personen som har fullmakt för att lämna in en understödsansökan kan för fullmaktsgivaren förbereda ansökan om understöd och åtgärder som rör understöd, lämna in dem för behandling samt redigera den sökandes samfunds egna uppgifter i tjänsten.

Mer information om tjänsten Suomi.fi:  Valtuuskoodi

Logga ut från ikonen uppe till höger på sidan.

Webbläsarens cacheminne måste tömmas efter utloggningen. Vid delade enheter ska du alltid tömma webbläsaren.

Dina uppgifter skapas och redigeras på Min profil i Mina e-tjänster.

En del av uppgifterna kommer genom stark autentisering till dina uppgifter och kan inte ändras. Du kan själv redigera till exempel adresser och bankkonton.

För att ansöka om stöd krävs att du fyller i dina egna uppgifter. När du gör ansökningar om stöd förmedlas den information du lämnar via dina personuppgifter automatiskt till din bidragsansökan.

Redigera dina uppgifter genom att trycka på knappen Redigera mina uppgifter längst ner till vänster på sidan. När du lägger till eller redigerar en ny adress, ett bankkontonummer eller en person som ansvarar för verksamheten, kom ihåg att spara.

Från sidorna Information om understöd eller Leta efter understöd kan du ta dig till servicesidan för varje understödstyp. På servicesidan kan du se kriterierna för beviljande av understöd, innehållet i ansökan och de nödvändiga bilagorna. Från sidan kan du gå för att fylla i ansökan.

Filer kan bifogas ansökan och ansökningsmeddelandet. Du kan ta bort den bifogade filen från utkastet eller ansökan innan du skickar den. Bilagor kan inte tas bort från inlämnade ansökningar.
Om du vill ta bort bilagan från din inlämnade ansökan, kontakta den som behandlar ansökan, till
exempel genom att skicka ett meddelande med hjälp av meddelandefunktionen i Mina e-tjänster.

Storlek och filtyper av bilagor som ska läggas till i ansökan:

Begränsning: 20 MB.
Tillåtna filtyper: doc, docx, gif, jpg, jpeg, pdf, png, ppt, pptx, rtf, txt, xls, xlsx, zip.

När du har skickat in en ansökan får du ett meddelande om att ansökan har fått status Skickad. Statusen ändras till Mottagen när ansökan visas för handläggaren. Det kan förekomma fördröjningar i övergången till följande status. Du kan inte redigera din ansökan innan den har fått status Mottagen.

Följ med meddelanden från tjänsten som informerar om eventuella underhållsarbeten som påverkar mottagandet av ansökan.

 

När ansökan har fått status Behandlas kan du inte längre redigera den. Du kan skicka meddelanden som gäller din ansökan och foga bilagor till den.

När ansökan har fått status Behandlad kan du inte längre skicka meddelanden som gäller din ansökan eller foga bilagor till den.

När ansökan har fått status Annullerad kan du inte skicka meddelanden som gäller din ansökan eller foga bilagor till den. Ansökan kommer inte att behandlas.

 

Ansökans status

 • Skickad
 • Mottagen
 • Förbereds
 • Behandlas
 • Behandlad
 • Annullerad

I Mina e-tjänster kan du uppdatera den ansökan du har skickat, följa framskridandet av ansökningsprocessen samt skicka eller ta emot meddelanden.

Meddelandena från understödstjänsten gäller alltid en särskild ansökan som lämnats in. De meddelanden som skickas in vidarebefordras till stadens understödssystem så att de som behandlar ansökan kan se dem. De inkomna meddelandena är meddelanden som skickas av personer som behandlar ansökan, och meddelandet skickas till e-tjänsten för understöd och e postadressen som angetts i ansökan.

Du kan skicka in en bilaga med meddelandet. För att ladda upp en fil, tryck på knappen Lägg till en fil och ange en beskrivning av bilagan i fältet Kort beskrivning av bilagans innehåll. Tryck till slut på Skicka.