Kontaktuppgifter för kultur

Mer information om understöden i enheten för kulturfrämjande ges av: 

 

Katri Tenhola, specialplanerare, tfn 09 310 27249, katri.tenhola@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 •  Stadskultur och stadsdelsverksamhet, Helsingforsmodellen, gatukonst, cirkus

Jenni Peisa, specialplanerare, tfn 09 310 20455, jenni.peisa@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Film, mediakonst, mångkultur, evenemang, festivaler, konst- och kulturunderstöd för Alpparkens evenemangshelhet, utvecklingsunderstöd

Silja Nummi, specialplanerare, tfn 09 310 38995, silja.nummi@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Visuell konst, museer, klassisk musik, körer

Sampo Laurikainen, planerare, tfn 09 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) (på semester)

 • Musik, stadskultur, kultur- och konstnärspriser

Sara Kuusi, specialplanerare, tfn 09 310 32204, sara.kuusi@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Understöd för att främja kulturverksamhet för seniorer, Helsingforsmodellen

Inka Kunnala, specialplanerare, tfn 09 310 33 169, inka.kunnala@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Scenkonst, dans, bidrag för VOS-organisationer

Sarianna Hanski, planerare, tfn 09 3103 1719, sarianna.hanski@hel.fi (tillfällig 15.1.–26.4.2024)

 • Musik, stadskultur, kultur- och konstnärspriser

Nina Gran, specialplanerare, tfn 09 310 37006, nina.gran@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Barnkultur, litteratur, ordkonst, grundläggande konstundervisning, kulturpedagogik, svenskspråkig kulturverksamhet

Dessutom arbetar i olika projekt inom kulturens partnerskapsenhet:

Milka Salonen, projektplanerare, tfn 09 310 33034, milka.o.salonen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Projektägare, ett projekt för att förnya driften av kurser och evenemang.

Riikka Mäkinen, projektkoordinator, tfn. 09 310 35479, riikka.m.makinen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Estradi-projekt.

Ulla Laurio, specialplanerare, tfn. 09 310 70137, ulla.laurio@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 • Kulturens fadderbarn, konst och kultur som välfärdsfrämjare.

Ulla Bergström, enhetschef, tfn 09 310 22 013, ulla.k.bergstrom@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

 •  Enhetschef, partnerskap

Kulturens partnerskapsenheten är en del av tjänsten för kulturfrämjande som leds av enhetschefen Veikko Kunnas (tfn 09 310 37002 , veikko.kunnas@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)).

Vårt kontor ligger i Vallgård. Vår besöksadress är Fredriksberg, Maskinverkstadsgränden 3, 00510 Helsingfors