Understöd för ungdomsverksamhet

Allmänt om understöd för ungdomsverksamhet

Helsingfors stöder stadens ungdomsföreningar och föreningar för yngre tonåringar, ungdomsavdelningar och avdelningar för yngre tonåringar till föreningar samt ungdomsgrupper genom att dela ut understöd årligen. Understödsanslaget för ungdomsverksamhet 2024 är sammanlagt cirka 2,8 miljoner euro. Med understöd för ungdomsverksamhet främjar man ungas samhällsaktivitet och delaktighet samt mångsidiga och jämlika möjligheter till en trygg uppväxt, fritid och hobbyverksamhet i Helsingfors.

Understödsformerna för de årliga understöden är verksamhetsunderstöd, löneunderstöd och lägerunderstöd under skollovstider. Dessutom beviljas projektunderstöd. Förutom understöd för enskilda projekt omfattar projektunderstöden även startunderstödet till nya ungdomsföreningar samt understödet till gårdsklubbar. 

Aktuellt

Har du redan besökt vår partnerskapssida som lanserades i höstas?  

Webbplatsen är kultur- och fritidssektorns gemensamma och finns på adressen https://www.hel.fi/sv/kultur-och-fritid/partner

Allmänna anvisningar om understöd för ungdomsverksamhet 

När du överväger att ansöka om understöd för ungdomsverksamhet är det viktigt att du tar del av alla anvisningar och villkor för understöden. De är stadens allmänna anvisningar för understöd, allmänna anvisningar och villkor för understöd för ungdomsverksamhet samt anvisningar och villkor för det understödsform du ansöker om.  Det räcker alltså inte att ta del av endast en understödsform.

Läs mer om de allmänna anvisningarna om understöd för ungdomsverksamhet.

Understödsformer

Verksamhetsunderstöd beviljas för att stöda den allmänna verksamheten i sådana föreningar med verksamhet för ungdomar och yngre tonåringar i Helsingfors som inlett sin verksamhet tidigast under föregående kalenderår.

Läs mer om verksamhetsunderstödet.

Löneunderstöd kan beviljas till registrerade ungdoms- eller motsvarande föreningar i Helsingfors, vars ungdomsverksamhet på grund av verksamhetens natur och/eller omfattning kräver mycket organiseringsarbete. De föreningar som är berättigade till löneunderstöd bestäms vart tredje år. Bestämmelsen baserar sig på grunderna för beviljande av löneunderstöd samt en bedömning av föreningarna som utförs vart tredje år. Ett beslut om löneunderstöd fattas varje år, vilket betyder att man ska ansöka om löneunderstöd varje år.

Läs mer om löneunderstödet.

Projektunderstödet är avsett för projekt av engångskaraktär inom ungdomsverksamheten, som inte ingår i föreningens vanliga årliga verksamhet. Ungdomsföreningarnas årliga verksamhet stöds med verksamhetsunderstöd. Projektunderstödet kan beviljas för såväl kortvariga som långvariga projekt, dock endast för projekt som varar i högst tre år.

Läs mer om projektunderstödet.

Projektunderstödet Sponssi till ungdomars verksamhetsgrupper är avsett för att stöda ungas självständiga medborgaraktivitet. Understödet kan inte beviljas för verksamhet som till exempel bedrivs under en förenings verksamhet eller som en del av stadens egen verksamhet. Närmare information om Sponssi och grunderna för beviljande finns på webbplatsen nuorten.hel.fi på sidorna för Sponssi(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om projektunderstödet Sponssi till ungdomars verksamhetsgrupper.
 

En gårdsklubb ordnas vanligtvis av en eller flera frivilliga vuxna för barn och unga i samma husbolag eller i närområdet. Gårdsklubbar beviljas understöd för att ordna verksamhet för ungdomar och yngre tonåringar. Understödet beviljas för klubbverksamhet för lokala unga, som genomförs med hjälp av frivilligarbete. Gårdsklubbar drivs vanligtvis som en del av boendeverksamheten.

Om du är osäker på om din gårdsklubb kan ansöka om understöd bör du kontakta experterna vid ungdomsservicens partnerskapsenhet.

Läs mer om understödet till gårdsklubbar.

En förening för ungdomar eller yngre tonåringar som startar sin verksamhet eller startar sin verksamhet på nytt kan ansöka om startunderstöd för utgifter som härrör från att man startar eller omstartar verksamheten. En förening kan dock inte samma år få både start- och verksamhetsunderstöd.

Läs mer om startunderstödet.

Lägerunderstöd under skollovstider beviljas för att ordna lägerverksamhet för barn och unga från Helsingfors i åldern 7−16 år under skolloven. Det finns specifika grunder för beviljandet av understödet när det gäller antalet läger, lägrens längder, deltagare och tidpunkter, och dessa grunder bör läsas noggrant.

Lägerunderstöd under skollovstider beviljas för lägersäsongen, som är 1.11−31.10. Understödet beviljas alltså inte för ett kalenderår. Högst 80 procent av det beviljade understödet betalas utifrån planerna och resten enligt antalet verkliga lägerdygn efter säsongen. Understödet ska ansökas på förhand för läger under den kommande säsongen.

Läs mer om lägerunderstödet under skollovstider.

Anvisningar och stöd

På denna sida finns anvisningar och stöd när det gäller understöd, föreningars förvaltning och ekonomiska förvaltning samt e-tjänsten. 

Läs mer om anvisningarna och rådgivningen om understöd för ungdomsverksamhet.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill berätta något om understöden för ungdomsverksamhet kan du kontakta planerarna vid ungdomsservicens partnerskapsenhet. Det kan uppstå frågor eller saker du vill berätta innan du lämnar in en ansökan, under användningen av understödet eller utredningen om användningen av understödet. 

Se kontaktuppgifterna.

Prenumerera på beslutsmeddelanden till din e-post 

Du kan prenumerera på föredragningslistorna och beslutsmeddelandena för ungdomssektionen inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor direkt till din e-post via STT Info. Gå till STT Infos webbplats för att prenumerera på meddelanden(Länk leder till extern tjänst)