Nuorisotoiminnan avustukset

Yleistä nuorisotoiminnan avustuksista

Kaupunki tukee vuosittain avustuksilla helsinkiläisiä varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksiä, yhdistysten varhaisnuoriso- ja nuorisojaostoja sekä nuorten ryhmiä. Vuoden 2024 nuorisotoiminnan avustusten määräraha on yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa. Nuorisotoiminnan avustuksilla edistetään nuorten kansalaistoimintaa, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä turvallisen kasvamisen, vapaa-ajan ja harrastamisen monipuolisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia Helsingissä.

Vuosittain myönnettäviä avustuslajeja ovat toiminta-avustus, palkkausavustus ja loma-aikojen leiriavustus. Lisäksi myönnetään projektiavustuksia. Projektiavustukset sisältävät yksittäisten hankkeiden avustamisen lisäksi uusien nuorisoyhdistysten starttiavustuksen sekä talokerhojen avustuksen. 

Ajankohtaista

Oletko jo vieraillut syksyllä julkaistuilla kumppanuudet-sivuillamme? 

Sivusto on kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan yhteinen ja löytyy osoitteesta https://www.hel.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kumppanuudet.

Nuorisotoiminnan avustusten yleiset ohjeet

Kun pohdit nuorisotoiminnan avustusten hakemista, on tärkeää tutustua kaikkiin avustuksia koskeviin ohjeisiin ja ehtoihin. Niitä ovat kaupungin avustusten yleisohjeet, nuorisotoiminnan avustusten yleiset ohjeet ja ehdot sekä sen avustuslajin ohjeet ja ehdot, jota on hakemassa.  Pelkästään yhden avustuslajin tietoihin tutustuminen ei siis riitä. 

Siirry lukemaan lisää nuorisotoiminnan avustusten yleisistä ohjeista ja ehdoista. 

Nuorisotoiminnan avustuslajit

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna.

Siirry lukemaan lisää toiminta-avustuksesta

Palkkausavustusta voidaan myöntää rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille, joiden nuorisotoiminta vaatii huomattavasti organisoimista toiminnan luonteen ja/tai laajuuden vuoksi. Palkkausavustukseen oikeutetut järjestöt linjataan kolmen vuoden välein. Linjaus perustuu palkkausavustuksen myöntämisperusteisiin sekä kolmen vuoden välein tehtävään järjestöjen arviointiin. Palkkausavustuksista päätetään joka vuodelle erikseen, joten palkkausavustusta pitää myös hakea joka vuodelle erikseen. 

Siirry lukemaan lisää palkkausavustuksesta

Projektiavustus on tarkoitettu kertaluonteisiin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, jotka eivät kuulu yhdistyksen tavanomaiseen vuosittaiseen toimintaan. Nuorisoyhdistysten vuosittaista toimintaa avustetaan toiminta-avustuksella. Projektiavustusta on mahdollista myöntää sekä lyhyempiin että pidempiin hankkeisiin, kuitenkin pisimmillään kolmevuotisiin hankkeisiin.

Siirry lukemaan lisää projektiavustuksesta.

Nuorten toimintaryhmien projektiavustus Sponssi on tarkoitettu tukemaan nuorten omaehtoista kansalaistoimintaa. Sitä ei voida myöntää toimintaan, joka tapahtuu esimerkiksi jonkun yhdistyksen toiminnan alla tai osana kaupungin omaa toimintaa. Sponssista tarkemmat tiedot ja myöntämisen ehdot löytyvät nuorten.hel.fi-sivustolta Sponssin omilta sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Siirry lukemaan lisää projektiavustus Sponssista nuorten toimintaryhmille  

Talokerhoa järjestää yleensä yksi tai useampi vapaaehtoinen aikuinen saman taloyhtiön tai lähialueen lapsille ja nuorille. Talokerhoille myönnetään avustusta varhaisnuoriso- ja nuorisotoiminnan järjestämiseen. Avustusta myönnetään vapaaehtoistyöllä toteutettavaan ja paikalliseen nuorten kerhotoimintaan. Talokerho on yleensä asukastoimintaa.

Jos olet epävarma siitä, voiko oma talokerhosi hakea avustusta, ota yhteyttä Nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön asiantuntijoihin.

Siirry lukemaan lisää talokerhoavustuksesta.

Toimintansa aloittava tai uudelleen käynnistävä varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestö voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä tai sen uudelleen käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta.

Siirry lukemaan lisää starttiavustuksesta.

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisten 7−16-vuotiaiden lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseen koulujen loma-aikoina. Leirien määrään ja kestoon, osallistujiin ja ajankohtiin liittyy tarkkoja avustuksen myöntämisperusteita, jotka kannattaa lukea huolellisesti.

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään leirikaudelle, joka on 1.11.−31.10. Avustusta ei siis myönnetä kalenterivuodelle. Saadusta avustuksesta maksetaan enintään 80 prosenttia suunnitelmien perusteella ja loppuosa toteutuneiden leirivuorokausien määrän perusteella kauden päätyttyä. Avustusta haetaan etukäteen tulevan kauden leireille.

Siirry lukemaan lisää loma-aikojen leiriavustuksesta.

Ohjeita ja tukea

Sivulla on ohjeita ja tukea liittyen avustuksiin, yhdistyksen hallintoon ja taloushallintoon sekä sähköiseen asiointiin. 

Siirry lukemaan lisää nuorisotoiminnan avustusten ohjeista ja tuesta.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön suunnittelijoihin, kun sinulla on kysyttävää tai kerrottavaa nuorisotoiminnan avustuksista.

Siirry katsomaan yhteystiedot.

Tilaa päätöstiedotteet sähköpostiisi 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisojaoston kokousten esityslistat ja päätöstiedotteet on mahdollista tilata suoraan sähköpostiisi STT Infon kautta.  Siirry STT Infon sivuille tilaamaan tiedotteet.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)