Erillishaku: Kulttuurin erityisavustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseen

Helsinkiläisessä peruskoulussa tuotettava painotetun musiikinopetuksen erityisavustus 200 000 euroa vuosille 2024–26 avataan yleiseen hakuun. Avustuksen tavoitteena on tuottaa peruskoulun opetussuunnitelman mukaista painotettua musiikin opetusta vuosiluokille 1–9.

Painotettu musiikin opetus on ryhmämuotoista opetusta, joka on perusopetuslain 47 §:n tarkoittamaa opetusta tukevaa kerhotoimintaa. Kerhotunnit integroidaan oppilaan työpäivään, ja opetuksesta huolehtivat avustusta saavan palveluntuottajan pedagogit.

Helsinkiläisessä peruskoulussa tuotettava painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan avustamiseen on varattu 200 000 euron vuosittainen määräraha kaudelle 2024–26. Haku kohdennetaan taiteen perusopetusta antaville helsinkiläisille oppilaitoksille, jota tuottavat peruskoulun painotettua musiikinopetusta syventävää erillistä kerhomuotoista musiikinopetusta. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Toimintaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten kerhotoiminta nivotaan peruskoulun toimintaan ja miten tämä yhteistyö on integroitu peruskoulun toiminta- ja opetussuunnitelmiin. Arviossa kiinnitetään huomiota myös viikkovuosituntien määrään ja kustannuksiin sekä palveluntuottajan toiminnallisiin, toimintaan osallistuvien oppilaiden määrään. Arviossa tarkastellaan myös palveluntuottajan taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä ammatillista osaamista sekä toiminnan hallinnointiin liittyviä kustannuksia.

Hakemukset vuoden 2024–26 toimintaan tulee toimittaa torstaina 28.9.2023 klo 16:een mennessä, ja ne käsitellään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa marraskuussa 2023.

Tee avustushakemus Helsingin kaupungin sähköisessä avustusasioinnissa. Voit tallentaa hakemuksen luonnokseksi, jolloin voit palata täyttämään sitä myöhemmin. Hakemuksesi tallentuu omaan asiointikansioosi.

Lähetä hakemuksesi klo 16:een mennessä haun päättymispäivänä. Avustuksia ei myönnetä määräajan jälkeen jätetyille hakemuksille. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä silloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa.

Mikäli hakemus on puutteellinen, hakijaa pyydetään täydentämään hakemusta. Mikäli puutteellista hakemusta ei ole täydennetty viranomaisen antamaan täydentämispäivämäärään mennessä, hakemus käsitellään toimitettujen tietojen perusteella ja hylätään, jos hakemuksen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

Lisätietoja taiteen perusopetuksen avustuksista antaa erityissuunnittelija Nina Gran, puh. 09 3103 7006, nina.gran@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).