Kulttuurin avustukset

Yleistä kulttuurin avustuksista

Kulttuurin avustustoiminnan tavoitteena on edistää helsinkiläisten mahdollisuuksia kohdata, kokea, osallistua ja toteuttaa taidetta ja kulttuuria. Tätä tavoitetta toteutetaan tukemalla taiteen ja kulttuurin yhdenvertaista saavutettavuutta, helsinkiläisten yhteyttä taiteeseen läpi elämän, taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä, taiteen ja kulttuurin monimuotoisuutta ja monipuolista tarjontaa sekä kaupunkilaislähtöistä taide- ja kulttuuritoimintaa.

Toimintaa ohjaa ymmärrys taiteen ja kulttuurin merkityksestä kaupunkilaisten hyvään elämään sekä kaupungin ja kaupunginosien veto- ja elinvoimaan. Kaupungissa tarjolla olevia palveluita arvioidaan kokonaisuutena ja näiden saatavuutta sekä moninaisuutta tasapainotetaan avustuksin.

Helsinki tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää jakamalla avustuksia noin 18 miljoonaa euroa vuosittain. Haettavana on taide- ja kulttuuriavustuksia toiminta-avustuksina ja projektiavustuksina sekä kehittämisavustuksia 1−3-vuotisiin hankkeisiin. Lisäksi kaupunki avustaa taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia ja järjestää tarpeen mukaan avustusmäärärahojen erillishakuja.

Kun haet avustuksia, tutustu huolellisesti avustusten myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Ajankohtaista

Avustusasioinnin etusivun uutissyötteestä löydät ajankohtaista tietoa myös kulttuurin avustuksista, tilaisuuksista ja hauista. 

Siirry avustusasioinnin etusivulle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kulttuurin kumppanuudet -sivulta löydät ajankohtaista tietoa muista kulttuurin kumppanuusyksikön asioista, kuten tarjouskilpailuista, taidepalkinnoista ja työhuoneista.

Siirry lukemaan Kulttuurin kumppanuudet -sivun uutisia. 

Avustuslajit

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

Siirry lukemaan lisää projektiavustuksesta.

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

Toiminta-avustuksia myönnetään helsinkiläisille, rekisteröityneille toimijoille, joiden toiminta on jatkunut rekisteröityneenä vähintään yhden tilivuoden. Ne tulee käyttää Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Siirry lukemaan lisää toiminta-avustuksesta.

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Taide- ja kulttuuriavustukset sisältävät kaksi avustuslajia: toiminta-avustukset ja projektiavustukset.

Siirry lukemaan lisää monivuotisesta toiminta-avustuksesta.

Kehittämisavustukset on suunnattu helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille, jotka eivät ole esittävän taiteen tai musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä.

Siirry lukemaan lisää kehittämisavustuksesta. 

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Helsingin mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. 

Siirry lukemaan lisää Helsingin mallin kehittämisavustuksesta.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa samalla oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Siirry lukemaan lisää taiteen perusopetuksen avustuksesta.

 

Taiteen perusopetuksen kehittämishankkeille myönnetään 1−3-vuotisia avustuksia vuosille 2023–2025. Hakuun varataan 300 000 euron vuosittainen määräraha. Hankehaku suunnataan helsinkiläisille taiteen perusopetuksen valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisille toimijoille. 

Siirry lukemaan lisää taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksesta. 

Erityisavustus on tarkoitettu taiteen perusopetusta antavalle helsinkiläiselle oppilaitokselle, joka tuottaa peruskoulun painotettua musiikinopetusta syventävää erillistä kerhomuotoista musiikkiopetusta. Avustus on tarkoitettu musiikin kerhotoimintaan, joka kohdennetaan painotetun musiikinopetuksen oppilaiden musiikin kerhotoiminnan järjestämiseen vuonna 2021–2023. Kerhotunnit tulee integroida oppilaan koulupäivään ja palveluntuottajan pedagogien tulee huolehtia opetuksesta. 

Siirry lukemaan lisää erityisavustuksesta painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseen.

Avustus on harkinnanvarainen erillisavustus, joka kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan. Avustusta voi hakea 9.1.−10.2.2023 klo 16:een. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää rahoitettavista hankkeista kokouksessaan 18.4.2023. 

Siirry lukemaan lisää iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistäminen -avustuksista. 

Huom! Mikroavustuksen haku on päättynyt. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 22.3.2022 koronatoipumiseen varatun 1,75 miljoonan euron määrärahan kohdentamisesta vuosille 2022 ja 2023. Mikroavustus oli uusi avustusmuoto ja kokeilu, johon kohdennettiin 250 000 euroa. Sen tavoitteena oli lisätä monimuotoista tapahtumallisuutta ympäri kaupunkia ja tukea taide- ja kulttuurikentän työllisyyttä. Haku oli auki 10.5.– 23.5.2022 klo 16. Päätökset tehtiin kesäkuussa 2022. Avustuksen käyttöaika oli 1.6.–31.10.2022

Siirry lukemaan lisää mikroavustuksesta.

 

Huom! Haku on päättynyt.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 22.3.2022 koronatoipumiseen varatun 1,75 miljoonan euron määrärahan kohdentamisesta vuosille 2022 ja 2023. Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisille, rekisteröityneille toimijoille kohdennettiin 600 000 euroa. Haku oli avoinna 13.4.–27.4.2022 klo 16.  Päätökset avustuksista tehtiin kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 9.6.2022. Avustuksen käyttöaika oli 1.7.–31.12.2022. Raportoinnin määräaika on 31.5.2023. Raportointilomake(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (questback-lomake).

Siirry lukemaan lisää koronaerityisavustuksesta yhteisöille. 

Huom! Haku on päättynyt. 

Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus ja Taideyliopisto käynnistivät pilottihankkeen, jossa tuetaan tanssin vapaan kentän vakiintuneiden yhteisöjen osaamisen kehittämistä ja esitystoimintaa Tanssin talossa. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti asiasta kokouksessaan 26.8.2021. Helsingin kaupunki rahoittaa toimijoiden hankkeita 100 000 eurolla ja Taiteen edistämiskeskus 100 000 eurolla. Hakuaika oli 4.10.–22.10.2021. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti myönnettävistä avustuksista 23.11.2021. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2023 asti. Raportoinnin määräaika on 31.3.2024. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin.

Siirry lukemaan lisää erityisavustuksesta tanssin vapaalle kentälle.

Huom! Haku on päättynyt. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 23.11.2021 avustuksia koronapandemiasta palautumiseen taide- ja kulttuurialan yhteisöille ja tapahtumille sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille yhteensä 2,12 miljoonaa euroa. Avustusten käyttöaika oli 31.12.2022 saakka. Selvitys avustuksen käytöstä tulee tehdä viimeistään 31.5.2023.

Koronaerityisavustusten raportointiin on olemassa omat erilliset lomakkeet:

Siirry lukemaan lisää koronaerityisavustuksesta vuodelle 2021.

Ohjeita kulttuurin avustusasiointiin ja lomakkeiden täyttämiseen

Olemme koonneet yhteen yleisiä, kulttuurin avustusten hakemiseen liittyviä ohjeita.

Siirry lukemaan ohjeita ja tukea.

Yhteystiedot

Kulttuurin edistämisen avustuksista lisätietoja antavat kulttuurin avustusvalmistelijat.

Katso yhteystiedot.