Kasvatuksen ja koulutuksen avustukset

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala myöntää avustusta perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan ja vapaaseen sivistystyöhön. Avustusta haetaan kerran vuodessa kaupungin yhteiskuulutuksessa ilmoitettuna aikana.

Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminnan avustus

Avustus on tarkoitettu Helsingissä koulua käyvien 

  • 1-2 vuosiluokkien oppilaiden 
  • kaikkien vuosiluokkien erityisopetuksessa olevien oppilaiden perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan järjestämiseen.

Avustusta voivat hakea järjestöt, seurakunnat, säätiöt, osakeyhtiöt, yhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat.

Lue lisää iltapäivätoiminnan toiminta-avustuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Iltapäivätoiminnan harkinnanvarainen lisäavustushakemus

Harkinnanvaraista lisäavustusta voivat hakea vain ne palveluntuottajat, jotka ovat saaneet yllä mainittua perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustusta.

Lue lisää harkinnanvaraisesta lisäavustuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vapaan sivistystyön avustukset

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. 

Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka edistävät ja toteuttavat aikuiskoulutusta yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa.  Avustusta voidaan myöntää myös työväenopiston opistolaisyhdistykselle. 

Myöntämällä avustusta vapaaseen sivistystyöhön kaupunki tahtoo tukea myös ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimijoita Helsingissä. 
Tavoitteena on lisätä vapaan sivistystyön tarjontaa Helsingissä sekä lisätä eri oppilaitosten ja yhdistysten välistä yhteistyötä. 

Lue lisää avustuksesta Helsingin työväenopiston nettisivuilta Päätöksenteko ja avustukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hae avustusta lomakkeella Kasvatus ja koulutus, yleisavustushakemus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Valitse avustuslajiksi vapaa sivistystyö.