Ympäristötoimen yleisavustus

Yleisavustuksia voivat hakea rekisteröityneet vähintään vuoden toimineet järjestöt, joiden toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Hakemus tulee toimittaa hakuajan puitteissa. Hakemusta voi täydentää ja hakemuksen liitteitä voi toimittaa hakuajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, eikä sitä saa jakaa edelleen.

Ympäristötoimi, yleisavustushakemus

Yhteisöt, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimintaa ja palveluita helsinkiläisille, voivat hakea avustusta toimintaansa.

Asian käsittelyn eteneminen

Yleisavustuksia voivat hakea rekisteröityneet vähintään vuoden toimineet yhteisöt, joiden toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.

Talousarvioavustushakemukset on jätettävä edeltävän vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tarkka jättöpäivä ilmoitetaan vuosittain kaupungin yhteiskuulutuksessa.

1. Päätöksen ympäristötoimen avustuksista tekee kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.
2. Tiedon päätöksestä hakija saa sähköpostitse.
3. Myönnetty avustus maksetaan hakijayhteisön pankkitilille.
4. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys seuraavan vuoden hakemuksen yhteydessä. Mikäli avustusta ei haeta enää seuraavana vuonna, tulee käyttöselvitys kuitenkin tehdä. Tällöin selvityksen voi tehdä viestiominaisuutta käyttäen.

Voimassaoloaika

Määräpäivään mennessä lähetetty hakemus on voimassa, kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan, mikäli se on lähetetty määräajan puitteissa.

Lisätiedot

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, eikä sitä saa jakaa edelleen.

Linkit

Asioi verkossa

Ympäristötoimi, yleisavustushakemus.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden
Vaatii tunnistautumisen.

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena