Hyppää pääsisältöön

Liikunnan starttiavustus

Starttiavustusta voidaan myöntää alle yhden vuoden toimineelle liikuntaseuralle tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneelle liikuntaseuralle. Starttiavustuksen suuruus on 500 euroa.

Starttiavustusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemukset pyritään käsittelemään kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta.

Starttiavustus voidaan myöntää liikuntaseuroille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: 

  1. Liikuntaseuran sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki, ja toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille. 
  2. Seuran pääasiallisen toiminnan tulee olla sääntöjen mukaan liikuntatoiminta. 
  3. Seura sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa sekä urheiluyhteisön eettisiä periaatteita. 

Starttiavustusta voidaan myöntää yhdistykselle vain kerran.

Starttiavustusta voi hakea ympäri vuoden kuitenkin niin, että vuoden 2023 määrärahoista starttiavustusta tulee hakea viimeistään 10.12.2023.

Avustusta haetaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin kautta.

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä.

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 16:een mennessä.

Hakemukselle tulee liittää avustuskohtaisesti pakolliseksi määritellyt liitteet, joista löytyy lista alempana.

Hakijan tulee liittää hakemuslomakkeelle pakolliset liitteet, jotta hakemus voidaan käsitellä. Starttiavustuksen pakolliset liitteet ovat:

  • ote yhdistysrekisteristä 
  • yhdistyksen säännöt 
  • kuluvan tai alkavan toimintakauden talousarvio 
  • kuluvan tai alkavan toimintakauden toimintasuunnitelma
  • pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan)

Päätöksen starttiavustuksen myöntämisestä tekee liikuntapalvelupäällikkö. Päätökset pyritään tekemään kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Liikuntapalvelupäällikön päätöksiä pääsee lukemaan täältä

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät.

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan.

Avustus tulee käyttää liikuntaseuran yleishyödylliseen liikuntatoimintaan. Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai jakaa henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu yhdistysten toimintaan yleisesti.

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta.