Liikunnan starttiavustus

Starttiavustusta voidaan myöntää alle yhden vuoden toimineelle rekisteröityneelle liikuntaseuralle. Starttiavustuksen suuruus on 500 euroa.

Hakuaika: katso kohta hakeminen. 

Hakemukset pyritään käsittelemään kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Avustuksen haussa, käytössä ja raportoinnissa tulee noudattaa liikunnan hakuohjetta sekä Helsingin kaupungin avustusten yleisohjetta.

Starttiavustus voidaan myöntää liikuntaseuroille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: 

  1. Hakijan sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki, ja toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille. 
  2. Hakijan pääasiallisen toiminnan tulee olla sääntöjen mukaan liikuntatoiminta. 

Hakijan tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa, urheiluyhteisön eettisiä periaatteita, sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita. 

Starttiavustusta voidaan myöntää yhdistykselle vain kerran.

Starttiavustusta voi hakea ympäri vuoden kuitenkin niin, että avustusvuoden määrärahoista starttiavustusta tulee hakea viimeistään joulukuun 8. päivä. 

Avustusta haetaan ensisijaisesti avustusasioinnin liikunnan yleisavustuslomakkeella. 

Avustusasioinnin käytön ohjeet kirjautumisohjeineen löydät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Poikkeustapauksessa avustushakemuksen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Kulttuuri- ja vapaa-aika/Liikunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kaupungin kirjaamoon toimitettavien hakemusten on oltava perillä määräpäivään klo 15:een mennessä.

Hakemukselle tulee liittää avustuskohtaisesti pakolliseksi määritellyt liitteet, joista löytyy lista alempana.

Hakijan tulee liittää hakemuslomakkeelle pakolliset liitteet, jotta hakemus voidaan käsitellä. Starttiavustuksen pakolliset liitteet ovat:

  • ote yhdistysrekisteristä 
  • yhdistyksen säännöt 
  • kuluvan tai alkavan toimintakauden talousarvio 
  • kuluvan tai alkavan toimintakauden toimintasuunnitelma
  • pankin ilmoitus tilinomistajasta tai tiliotekopio (hakijalla tulee olla oma suomalainen pankkitili, jolle avustus maksetaan)

Päätöksen starttiavustuksen myöntämisestä tekee liikuntapalvelupäällikkö. Päätökset pyritään tekemään kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään postitse tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. 

Liikuntapalvelupäällikön päätöksiä pääsee lukemaan täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä erässä avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee tämän avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät.

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan.

Avustus tulee käyttää liikuntaseuran yleishyödylliseen liikuntatoimintaan. Avustusta ei saa käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai jakaa henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu yhdistysten toimintaan yleisesti.

Tutustu liikunnan avustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön selvittämistä säänteleviin muihin dokumentteihin kootusti Ohjeita ja tukea -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökohtaista neuvontaa liikunnan avustuksiin liittyen antavat henkilöt löydät Yhteystiedot-sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta