Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Avustusasiointi -verkkosivustoa. Sivuston osoite on avustukset.hel.fi

Kaupungin tavoite
Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne
Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö
Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Etusivulla harvinaisissa tilanteissa taustavalokuva voi siirtyä ja aiheuttaa kontrastiongelmia (WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti (minimi))

Puutteiden korjaus
Havaittuja saavutettavuuspuutteita pyritään korjaamaan jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa
Mikäli et koe saavasi sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voit pyytää tietoja palautelomakkeella palautteet.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on laadittu 25.04.2023.

Saavutettavuuden arviointi
Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen
Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot
Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Anna palautetta verkkolomakkeella palautteet.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa
Mikäli et koe saavasi sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voit pyytää tietoja palautelomakkeella palautteet.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden valvonta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
saavutettavuus@avi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Avustukset.hel.fi -sivuston saavutettavuusselosteesta vastaa Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto.

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus
Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät
Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.