Nuorisotoiminnan palkkausavustusennakko

Ennakon saamiseen oikeutettuja ovat edellisenä vuonna kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston palkkausavustusta saaneet yhdistykset, jotka voivat saada ennakkoa enintään 50 prosenttia edellisen vuoden avustuksensa määrästä. Ennakoista päättää nuorisopalveluiden kumppanuuspäällikkö. Kumppanuuspäällikkö voi erityisistä syistä myöntää palkkausavustusennakkoa yhdistyksille, jotka eivät ole saaneet palkkausavustusta edellisenä vuonna noudattaen kuitenkin nuorisojaoston kolmen vuoden linjausta avustukseen oikeutetuista järjestöistä. 

Ennakkoa haetaan seuraavalle vuodelle joulukuun 15. päivän loppuun mennessä. Avustusennakkoa haetaan toiminta- ja palkkausavustusennakkohakemuksella. 

Jos haet ennakkoa, muista hakea myös varsinaista palkkausavustusta helmikuun loppuun mennessä. Ennakkohakemus ei ole varsinaisen avustuksen hakemus. Jos yhdistys hakee ennakkoa, mutta ei hae tai saa varsinaista avustusta, joudutaan ennakko perimään takaisin.

Lue lisää palkkausavustuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena