Muut avustukset

Tältä sivulta löydät tietoa muista avustuksista.

Avustuslajit

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka tukee voimassa olevan kaupunkistrategian ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista, sekä toimintaan, joka kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen.

Lue lisää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen avustuksista. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Yleisavustusta voi hakea toimintaan, joka ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Lue lisää kaupunginhallituksen yleisavustuksesta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Työllisyysavustusta voivat hakea vähintään vuoden toimineet rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Lue lisää työllisyysavustuksesta. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yleisavustuksia voivat hakea yhteisöt, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimintaa ja palveluita helsinkiläisille.

Lue lisää ympäristötoimen yleisavustuksista. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)