Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustus

Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustuksia myönnetään asukastilojen ylläpitämiseen ja niiden toiminnan koordinointiin sekä asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Yleistä asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustuksista

 

Yleis- ja toiminta-avustusten hakuaika on 2.5.–3.6.2024. Hakuaika päättyy 3.6.2024 klo 16.00

Asukasosallisuuden yleisavustuksen käytönselvitys vuodelta 2023 tehdään tällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) lomakkeella 3.6.2024 mennessä. 

Uudistamme hakemuslomakkeita. Lue lisää uudistuksesta ja vastaa kyselyyn. 

Vuoden 2024 avustusinfon esityksen löydät täältä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Yleisavustus kohdentuu:

 • Tilatukeen: vuokrat ja muu ylläpito kuten nettiyhteydet, siivous ja irtaimisto.
 • Koordinointiin: asukastilassa ja alueella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin.

Toiminta-avustus voi kohdentua muun muassa:

 • Alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen
 • Yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen
 • Alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun

Kaupunginhallitus, asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustus

Kaupunginhallitus myöntää vuosittain asukasosallisuuden avustuksia.

Avustuslajit ovat: 1. Yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin 2. Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen 3. Pienavustus edellisten avustuslajien mukaisten uusien, alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen. Pienavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

How the process works

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

Näin haet avustusta - Aloita asiointi avustukset.hel.fi-palvelusta. - Tunnistaudu palveluun. - Täytä sähköinen avustushakemus. - Lähetä valmis hakemus tai tallenna lomake luonnoksena. Huomaa, että liitteet eivät tallennu hakemusluonnoksen mukana. - Voit seurata hakemuksen käsittelyä asiointikansion Tapahtumat-kohdasta.

Milloin avustuksia haetaan? - Kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia yhteisöjen seuraavalle toimintavuodelle haetaan toukokuun aikana. Avustuspäätökset tehdään loppuvuodesta talousarvion hyväksymisen jälkeen. - Hakemukset säilyvät asiointikansiossa neljä vuotta.

Asian eteneminen - Päätöksen yleis- ja toiminta-avustuksista tekee kaupunginhallitus. - Saat päätöksen sähköpostin kautta. - Kaupunki maksaa avustuksen hakijayhteisön pankkitilille. - Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, ja sen käytöstä on annettava selvitys kaupungille. - Ilmoita kaupungille viipymättä avustuksen käyttöön vaikuttavista merkittävistä muutoksista (kanslia.avustukset[at]hel.fi)

Validity period

Lähetetty hakemus on voimassa, kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan, mikäli se on lähetetty määräajan puitteissa.

Additional information

Helsingin kaupungin avustuksia haetaan sähköisen palvelun kautta. Poikkeuksellisesti hakemuksen voi toimittaa kirjaamoon. Kuoreen merkitään vastaanottajaksi Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Veli-Matti Hurtig, kehittämispäällikkö 040 5749710 veli-matti.hurtig@hel.fi (Link opens default mail program)

Links

Use the online service

Kaupunginkanslia: Asukasosallisuusavustus

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden
Requires authentication.

Asukasosallisuuden avustusten myöntämisessä noudatetaan seuraavia kaupunginhallituksen vahvistamia avustuskriteerejä.

 1. Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.
 2. Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.
 3. Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toiminta- ja työryhmät.
 4. Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.
 5. Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.
 6. Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.
 7. Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi tekemistä ja niistä raportointia.

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta