Työllisyysavustus

Yleistä työllisyysavustuksesta

Työllisyysavustusta voivat hakea vähintään vuoden toimineet rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Seuraavaa kalenterivuotta koskeva hakemus on jätettävä edellisenä vuonna. Työllisyysavustus vuodelle 2024 on haettavana 17.11.-14.12.2023 ja hakuaika päättyy 14.12.2023 klo 16.00.  Hakemus katsotaan myöhästyneeksi, jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä tai puutteellista hakemusta ei ole täydennetty annettuun määräpäivään mennessä. Tyhjänä jätetyt hakemukset katsotaan myöhästyneiksi eikä niitä voi hakuajan päättymisen jälkeen täydentää. Myöhästyneet hakemukset esitetään hylättäväksi.

Hakemuskäsittely etenee kolmessa vaiheessa. Hakemus on joko vastaanotettu, käsittelyssä tai suljettu. Meneillään oleva vaihe näkyy ao. hakemuksella Hakemuksen tilat -kohdassa.  Suljettu-tila tarkoittaa, että hakemuksesta on tehty päätös. Päätöstiedot eivät tule hakemukselle näkyviin. Jos hakemus on luonnostilassa, sitä ei ole lähetetty. Hakemuskäsittelyn aikana yhteydenpito tapahtuu hakemuksella olevan viestitoiminnon kautta. Päätöksen myönnettävistä avustuksista tekee työllisyysjohtaja. Tieto päätöksestä lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla noin kolmen kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Alle 8.000 euron avustukset maksetaan yhdessä erässä. Yli 8.000 euron avustukset maksetaan 2-4 erässä.

Avustuksen käytöstä on annettava selvitys seuraava vuoden hakemuksen yhteydessä. Mikäli avustusta ei haeta seuraavalle vuodelle, selvitys on toimitettava päätöksen liitteessä olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusohjeita sekä Helsingin työllisyydenhoidossa määriteltyjä lisäehtoja. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia.

Avustuskriteerit

Toiminta-avustusta myönnetään yleisavustuksena järjestön toimintaan. Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät. Työkokeilulla tarkoitetaan Kuntakokeilun sopimuksella olevia työkokeilijoita. (Sopimus työkokeilusta työpaikalla). Lisäksi otetaan huomioon työttömille tarjottavat koulutukset, muu työttömille tarkoitettu ryhmätoiminta, toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat), toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen sekä kaupungin avustusten yleisohjeissa mainitut seikat, erityisesti toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus. Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen. Edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen otetaan huomioon seuraavan vuoden avustussummassa.

Toiminnan kehittämisavustusta myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta.

Yhteystiedot

Sari Rasanen, erityissuunnittelija, sari.rasanen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 09 310 43978

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta