Nuorisotoiminnan loma-aikojen leiriavustus

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisten 7−16-vuotiaiden lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseen koulujen loma-aikoina. Leirien määrään ja kestoon, osallistujiin ja ajankohtiin liittyy tarkkoja avustuksen myöntämisperusteita, jotka kannattaa lukea huolellisesti.

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään leirikaudelle, joka on 1.11.−31.10.  Avustusta haetaan etukäteen tulevan kauden leireille. Saadusta avustuksesta maksetaan enintään 80 prosenttia suunnitelmien perusteella ja loppuosa toteutuneiden leirivuorokausien määrän perusteella kauden päätyttyä.

Avustuksen käyttö selvitetään kuluvan leirikauden aikana, lokakuun loppuun mennessä. Avustuksesta tehdään toteutuneiden leirivuorokausien määrän perusteella uusi päätös. Uuden päätöksen perusteella maksetaan loppuosa avustuksesta.

Kun pohdit nuorisotoiminnan avustusten hakemista, tutustu huolellisesti sekä avustusten yleisiin ohjeisiin ja ehtoihin että avustuslajikohtaisiin myöntämisperusteisiin ja hakuohjeisiin.

Loma-aikojen leiriavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille yhdistyksille. Leiriavustusta voivat saada muutkin kuin nuorisoyhdistykset, kuten esimerkiksi liikuntaseurat ja kulttuuriyhdistykset.

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille järjestöille, jotka järjestävät leirin vähintään kymmenelle 7−16-vuotiaalle helsinkiläiselle koulujen loma-aikoina. Leireille, jotka pidetään kokonaan tai osittain koulujen työaikoina, ei voida myöntää avustusta. Koulujen loma-aikoja ovat kesä-, syys-, joulu-, talvi-, pääsiäis- ja muut vastaavat lomat.

Hakijan tule toteuttaa vähintään neljä yö- ja/tai päiväleiriä. Yöleirin keston tulee olla vähintään kolme yötä ja päiväleirin neljä kuuden tunnin päivää. Avustusta voidaan erityistapauksissa myöntää myös poikkeavalle leirimäärälle.

Avustusta ei myönnetä valtakunnallisille järjestöille eikä kattojärjestöille. 

Kaikkien leirien tulee olla avoimia helsinkiläisille lapsille ja nuorille. 

Leiritoimintaan jaettavat avustukset myönnetään leirivuorokausilukumäärän perusteella.
Leirivuorokausi lasketaan siten, että leirille osallistuneiden 7−16-vuotiaiden helsinkiläisten lukumäärä kerrotaan leirin pituudella. Yö- ja päiväleirivuorokauden avustus voi poiketa toisistaan. Vuorokausien määrä on leiripäivien määrä leirin alusta loppuun, eli tulo- ja lähtöpäivät lasketaan mukaan.

Loma-aikojen leiriavustusta haetaan lokakuun viimeisen päivän loppuun mennessä leireille, jotka toteutetaan ajalla 1.11.−31.10. Avusta haetaan loma-aikojen leiriavustushakemuksella.

Hakemus täytetään sähköisesti kaupungin avustusasioinnissa. Rekisteröidyn yhdistyksen tulee tunnistautua yhdistyksen oman suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Liitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta.

Loma-aikojen leiriavustushakemukseen liitetään:

Jos hakija ei ole aiemmin toimittanut jonkun toisen hakemuksen yhteydessä seuraavia liitteitä, tulee myös nämä toimittaa:

  • tiliotekopio tai pankin todistus tilinomistajasta
  • yhdistyksen voimassa olevat säännöt

Tiliotekopion osalta riittää esimerkiksi se sivu tiliotteesta, jossa näkyy tilinumero ja tilin omistaja. Muut tiedot voi halutessaan peittää. 

Hakemukseen liitettävä pakollinen leiri-excel on täytettävä huolellisesti kokonaan. Toimita leiri-excel hakemuksen jättämisen yhteydessä. Muiden liitteiden toimittamiseen voi tarvittaessa saada lisäaikaa erillisen sopimuksen mukaan. Puuttuvat liitteet tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä. Säilytä leiri-excel liite myös itselläsi hyvässä tallessa. Siihen täytetään myös leirikaudella toteutuneiden leirien tiedot.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää loma-aikojen leiriavustuksesta kahdessa osassa. Ensimmäinen päätös tehdään leiri-excelillä ilmoitettujen suunnitelmien pohjalta yleensä alkuvuodesta tammikuussa ja jälkimmäinen päätös leiri-excelillä ilmoitettujen toteutuneiden leirien pohjalta loppuvuodesta marras−joulukuussa.

Alkuvuodesta päätetään hakijoiden suunnitelmien perusteella avustuksista, joista maksetaan suurin osa ennakkoon, yleensä 80 prosenttia avustussummasta. Leirikauden jälkeen hakijat toimittavat lokakuun loppuun mennessä selvityksen toteutuneista leireistä, jonka jälkeen nuorisojaosto päättää lopulliset avustukset toteutuneiden leirien perusteella. 

Käytännössä hakija voi siis saada loppuvuoden päätöksessä enemmän avustusta kuin alkuvuoden päätöksessä, jos hakija on toteuttanut enemmän leirejä kuin oli suunnitellut. Toisaalta hakija voi myös saada vähemmän avustusta kuin alkuvuoden päätöksessä, jos hakija on toteuttanut vähemmän leirejä kuin oli suunnitellut. Jos leirejä toteuttaa selvästi suunnitelmia vähemmän, voidaan myös alkuvuoden päätöksen mukaisesti maksettua avustusennakkoa periä takaisin ylimenevältä osalta. Kannattaa huomioida, että avustusta ei koskaan myönnetä enempää kuin sitä on haettu.

Päätös

Sekä alkuvuoden avustusennakkopäätös että loppuvuoden lopullinen avustuspäätös toimitetaan hakijalle postitse, ja lisäksi päätöksen sisältävä nuorisojaoston kokouspöytäkirja on nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Nuorisojaoston kokousten esityslistat julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta, ja esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät niin ikään kaupungin verkkosivuilta. Siirry päätöksenteon sivulle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päätökset eivät näy avustusasioinnissa, jossa avustushakemus on tehty.

Päätös kannattaa lukea huolellisesti. Päätöksessä on aina ensin päätösosa, jossa on myös velvollisuuksia ja ohjeita hakijalle esimerkiksi avustuksen käytön selvittämiseen. Päätösosassa kerrotaan myös, mille ajalle ja mihin tarkoitukseen avustus on myönnetty. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen ja sinä aikana, jolle se on myönnetty. 

Loma-aikojen leiriavustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat: 

  • leirien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannukset.
  • leirihenkilökunnan palkkauskulut

Käytön selvittäminen

Loma-aikojen leiriavustuksen käyttö selvitetään 31.10. mennessä. 

Selvitys tehdään loma-aikojen leiriavustusselvityslomakkeella, joka täytetään sähköisesti kaupungin avustusasioinnissa. Loma-aikojen leiriavustusselvityslomakkeen liitteenä toimitetaan sama excel – liite, jonka perusteella avustus myönnettiin suunnitteluvaiheessa.

Säilytä hakuvaiheessa tekemäsi suunnitelmat sisältävä leiri-excel, koska tarvitset sitä myös selvitysvaiheessa. Selvittämisessä keskeistä on toimittaa leiri-excel, johon on huolellisesti lisätty toteutuneiden leirin tiedot.

Siirry loma-aikojen leiriavustusselvitykseen.

Loma-aikojen leiriavustusta saavien yhdistysten tulee eritellä kirjanpidossaan leirien tulot ja menot omalla kustannuspaikallansa. Avustuksen saajan täytyy toimittaa tilinpäätöksen tuloslaskelma, jossa näkyy leirien kustannuspaikan tulot ja menot, tai leirien kustannuspaikkaraportti leirikaudelta.

Kustannuspaikkalaskelma toimitetaan tilinpäätöksen vahvistuttua viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikköön. Lue lisää avustuksen selvittämisestä. 

Siirry tutustumaan tarkemmin nuorisotoiminnan avustusten yleisiin ohjeisiin

Siirry lukemaan lisää nuorisotoiminnan avustusten ohjeista ja tuesta

Ota yhteyttä nuorisopalvelujen kumppanuusyksikön suunnittelijoihin, kun sinulla on kysyttävää tai kerrottavaa nuorisotoiminnan avustuksista. 

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena