Asukasosallisuuden avustukset

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään asukastilojen ylläpitämiseen ja niiden toiminnan koordinointiin sekä asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Yleistä asukasosallisuuden avustuksista

Asukasosallisuuden avustuslajeja ovat kerran vuodessa haettavat yleisavustus ja toiminta-avustus sekä ympäri vuoden haettava pienavustus. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen vahvistamia avustuskriteereitä.

Avustuslajit

Kaupungin tuella ylläpidettävien asukastilojen tulee olla pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja niitä on pyrittävä käyttämään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lue lisää yleisavustuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi.

Lue lisää toiminta-avustuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pienavustuksella voidaan tukea ensimmäisen ja toisen avustuslajin mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa tai kertaluonteisia lyhyen aikavälin projekteja.

Lue lisää pienavustuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)