Nuorisotoiminnan loma-aikojen leiriavustuksen selvittäminen

Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisten 7−16-vuotiaiden lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseen koulujen loma-aikoina. Leirien määrään ja kestoon, osallistujiin ja ajankohtiin liittyy tarkkoja avustuksen myöntämisperusteita, jotka kannattaa lukea huolellisesti. Lue lisää loma-aikojen leiriavustuksen myöntämisperusteista

Loma-aikojen leiriavustusta haetaan lokakuun viimeisen päivän loppuun mennessä leireille, jotka toteutetaan ajalla 1.11.−31.10. Kauden päätyttyä avustus selvitetään niin ikään lokakuun loppuun mennessä. Lue lisää loma-aikojen leiriavustuksen hakemisesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Loma-aikojen leiriavustuksen käyttö selvitetään loma-aikojen leiriavustusselvityslomakkeella, jonka liitteenä toimitetaan sama excel-liite, joka on toimitettu avustusta haettaessa. Nyt liite täytetään toteutuneilla tiedoilla.

Selvitys täytetään sähköisesti kaupungin avustusasioinnissa.

Tarkista, että leirien päivämäärät, tuntimäärät, osallistujat ja paikat pitävät paikkansa. Jos näiden kohdalla on muutoksia verrattuna suunnitelmaan tai avustuksen myöntämisperusteisiin, anna lyhyt selvitys muutoksiin leiri-excelin kohdassa “Lyhyt kuvaus leiristä”.

Loma-aikojen leiriavustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat

  • leirien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannukset
  • leirihenkilökunnan palkkauskulut.

Leiri-excel toteutuneilla leiritiedoilla toimitetaan selvityksen kanssa samaan aikaan kaupungin avustusasioinnissa.

Leirien tulot ja menot - sisältävä kustannuspaikkalaskelma toimitetaan tilinpäätöksen vahvistuttua viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä osoitteeseen kansalaistoiminta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai postitse osoitteeseen Kumppanuusyksikkö/Nuorisopalvelut, PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki.

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan nuorisojaosto päättää loma-aikojen leiriavustuksesta kahdessa osassa. Ensimmäinen päätös on tehty leiri-excelillä ilmoitettujen suunnitelmien pohjalta alkuvuodesta ja jälkimmäinen päätös tehdään leiri-excelillä ilmoitettujen toteutuneiden leirien perusteella loppuvuodesta marras−joulukuussa.

Päätös

Sekä alkuvuoden avustusennakkopäätös että loppuvuoden lopullinen avustuspäätös toimitetaan hakijalle postitse, ja lisäksi päätöksen sisältävä nuorisojaoston kokouspöytäkirja on nähtävillä Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Nuorisojaoston kokousten esityslistat julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta, ja esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät niin ikään kaupungin verkkosivuilta. Siirry päätöksenteon sivulle (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Päätökset eivät näy avustusasioinnissa, jossa avustushakemus on tehty.

Lue lisää päätöksenteosta Loma-aikojen leiriavustussivulta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hae avustusta

Hakemus ei ole avoinna

Tämä avustushaku ei ole avoimena