Hyppää pääsisältöön

Nuorisotoimi, projektiavustushakemus

1. Hakijan tiedot

Haetut tiedot

Tiedot on haettu hakuprofiilistasi.
Hakija

Sähköposti

Ilmoita tässä sellainen yhteisön sähköpostiosoite, jota luetaan aktiivisesti. Sähköpostiin lähetetään avustushakemukseen liittyviä yhteydenottoja esim. lisäselvitys- ja täydennyspyyntöjä.

Sähköpostiosoite

 
Ilmoita sähköpostiosoite, johon tähän hakemukseen liittyvät viestit sekä herätteet osoitetaan ja jota luetaan aktiivisesti

Hakemuksen yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

 

Puhelinnumero

 

Osoite

Yhteisön osoite

 
Jos haluat lisätä, poistaa tai muuttaa osoitetietoa tallenna hakemus luonnokseksi ja siirry ylläpitämään osoitetietoa omiin tietoihin.

Tilinumero

Tilinumero

 
Jos haluat lisätä, poistaa tai muuttaa tilinumerotietoa tallenna hakemus luonnokseksi ja siirry ylläpitämään tilinumerotietoa omiin tietoihin.

Toiminnasta vastaavat henkilöt

Valitse toiminnasta vastaavat henkilöt

 
Jos haluat lisätä, poistaa tai muuttaa henkilöitä tallenna hakemus luonnokseksi ja siirry ylläpitämään henkilöiden tietoja omiin tietoihin.

2. Avustustiedot

Avustuksen kohde

Kenelle haen avustusta
▢ Nuorisoyhdistys
▢ Nuorten toimintaryhmä
▢ Talokerho

Avustuksen tiedot

Vuosi, jolle haen avustusta
▢ 2023
▢ 2024

Avustukset

 
Kerro tässä, kuinka paljon haette avustusta. Ilmoita hakusumma kokonaisulukuna ja euroissa.

Muut samaan tarkoitukseen myönnetyt avustukset

Olemme saaneet muita avustuksia
▢ Kyllä
▢ Ei

Avustuksen myöntäjä
▢ Valtio
▢ EU
▢ Muu
▢ Säätiö
▢ STEA

Myöntäjän nimi

 
Mikä taho avustusta on myöntänyt (esim. ministeriön nimi)

Vuosi

 

Myönnetyn avustuksen summa

 

Kuvaus käyttötarkoituksesta

 
Anna lyhyt kuvaus, mihin tarkoitukseen avustus on myönnetty?

Muut samaan tarkoitukseen haetut avustukset

Olemme hakeneet avustuksia muualta kuin Helsingin kaupungilta
▢ Kyllä
▢ Ei

Avustuksen myöntäjä
▢ Valtio
▢ EU
▢ Muu
▢ Säätiö
▢ STEA

Myöntäjän nimi

 
Mikä taho avustusta on myöntänyt (esim. ministeriön nimi)

Vuosi

 

Haetun avustuksen summa

 

Kuvaus käyttötarkoituksesta

 
Anna lyhyt kuvaus, mihin tarkoitukseen avustus on myönnetty?

3. Jäsenet tai aktiiviset osallistujat

Jäsenet tai aktiiviset osallistujat

Kuinka monta 7-28 -vuotiasta helsinkiläistä jäsentä tai aktiivista osallistujaa nuorten toimintaryhmässä / yhdistyksessä / talokerhossa on?

 

Kuinka monta jäsentä tai aktiivista osallistujaa nuorten toimintaryhmässä / yhdistyksessä / talokerhossa on yhteensä?

 

4. Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma

Voit joko kertoa projektisuunnitelman tällä lomakkeella alla oleviin kohtiin tai voit liittää projektisuunnitelman hakemuksen liitteeksi. Jos toimitat suunnitelman liitteenä, kerro siinä ainakin projektin nimi, tavoitteet ja sisältö.

Projektin nimi

 

Projektin tavoitteet

 

Projektin sisältö

 

Projektin aikataulu

Projekti alkaa

 

Projekti loppuu

 

Projektin kaikki osallistujat

Kuinka monta 7-28 -vuotiasta helsinkiläistä projektiin osallistuu?

 
Arvio nuorten osallistujamäärästä

Kuinka paljon projektin osallistujia on yhteensä?

 
Arvio koko osallistujamäärästä

Projektin paikka

Projektin paikka

 
Paikka tai paikat, joissa suunnittelette toteuttavanne projektin toiminnan.
Laita tähän paikan mahdollinen nimi tai muu kuvaus paikasta. Esimerkiksi jos paikka on joku Helsingin kaupungin nuorisotiloista, voitte kirjoittaa sen nuorisotilan nimen. Jos projekti tapahtuu digitaalisessa ympäristössä, kertokaa, missä digitaalisessa ympäristössä toiminta tapahtuu. Jos kyseessä olisi esimerkiksi podcast-projekti, joka äänitetään tietyssä fyysiessä paikassa ja podcast julkaistaan digitaalisen alusta kautta internetissä, voit kertoa nämä molemmat paikat.

5. Talousarvio

Talousarvion tulot

Talousarvion voi joko täyttää alla oleviin kohtiin tai talousarvion voi toimittaa erillisellä liitteellä. Jos toimitat talousarvion liitteellä, laita omarahoitusosuus siihen mukaan.

Omarahoitusosuuden kuvaus

 
Kaikilla projekteilla on oltava omarahoitusosuus, jotta projektia on mahdollista avustaa. Kerro tässä, mistä omarahoitusosuuteenne koostuu ja mikä on omarahoitusosuuden määrä.

Omarahoitusosuus (€)

 

Muut tulot
Kuvaus tulosta

 
Määrä (€)
 

Talousarvion menot

Menot
Kuvaus menosta

 
Määrä (€)
 

6. Lisätiedot ja liitteet

Lisätietoja hakemukseen liittyen

Lisätiedot

 
Tähän voit tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja tai muita perusteluja hakemukseen liittyen.

Liitteet

Avustushakemuksen käsittelyä varten tulee toimittaa kaikki vaaditut liitteet. Avustushakemus voidaan hylätä, jos liitteitä ei ole toimitettu. Mikäli joku liitteistä puuttuu kerro siitä hakemuksen Lisäselvitys liitteistä -kohdassa.

Vaaditut liitteet
Projektiavustushakemukseen voi halutessaan liittää projektin tarkemman suunnitelman sekä sen talousarvion. Yhdistysten hakiessa projektiavustusta pakollisena liitteenä on toimitettava yhdistyksen voimassa olevat säännöt. Sääntöjen tulee olla patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymiä.

Usean liitteen toimittaminen yhtenä tiedostona
Voit halutessasi toimittaa useampia liitteitä yhtenä tiedostona. Kerro tästä lisäselvitys liitteistä-kohdassa.

Helsingin kaupungille aiemmin toimitetut liitteet
Jos vaaditut liitteet on jo toimitettu toisen Helsingin kaupungille osoitetun avustushakemuksen liitteenä, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. Yhteisön vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio eivät voi olla erilaisia eri hakemusten liitteenä. Merkitse tällöin toimitettujen liitteiden kohdalla ”Liite on toimitettu yhtenä tiedostona tai toisen hakemuksen yhteydessä”.

Liitteiden sisältöä ei voi tarkastella jälkikäteen

Huomioithan, että et pysty avaamaan liitteitä sen jälkeen, kun olet liittänyt ne lomakkeelle. Näet liitteestä ainoastaan sen tiedostonimen.

Vaikka et voi tarkastella liitteiden sisältöä jälkikäteen, lomakkeelle liitetyt liitteet lähtevät lomakkeen muiden tietojen mukana avustushakemuksen käsittelijälle.

Yhteisön säännöt

 
Uusi hakija tai säännöt muuttuneet.

Projektisuunnitelma

 

Projektin talousarvio

 

Lisäselvitys liitteistä

 

Muu liite