Liikunta, toiminta- ja tilankäyttöavustushakemus

1. Hakijan tiedot

Yhteisö, jolle haetaan avustusta

Tiedot on haettu Patentti- ja rekisterihallinnon rekisteristä (PRH), eikä niitä voi tämän takia muokata.
Hakija

Sähköposti

Ilmoita tässä sellainen yhteisön sähköpostiosoite, jota luetaan aktiivisesti. Sähköpostiin lähetetään avustushakemukseen liittyviä yhteydenottoja esim. lisäselvitys- ja täydennyspyyntöjä.
 
Ilmoita sähköpostiosoite, johon tähän hakemukseen liittyvät viestit sekä herätteet osoitetaan ja jota luetaan aktiivisesti

Hakemuksen yhteyshenkilö

 
 

Osoite

 
Jos haluat lisätä, poistaa tai muuttaa osoitetietoa tallenna hakemus luonnokseksi ja siirry ylläpitämään osoitetietoa omiin tietoihin.

Tilinumero

 
Jos haluat lisätä, poistaa tai muuttaa tilinumerotietoa tallenna hakemus luonnokseksi ja siirry ylläpitämään tilinumerotietoa omiin tietoihin.

Toiminnasta vastaavat henkilöt

 
Jos haluat lisätä, poistaa tai muuttaa henkilöitä tallenna hakemus luonnokseksi ja siirry ylläpitämään henkilöiden tietoja omiin tietoihin.

2. Avustustiedot

Avustuksen tiedot

▢ Liikuntaseura
▢ Eläkeläis- tai erityisjärjestöjen liikuntaryhmä
▢ Muu liikuntaa järjestävä yhdistys
▢ 2024

Avustuslajit

 
Tutustu avustuskohtaisiin kriteereihin liikunnan avustusten nettisivuilla.

Edellisen avustuksen käyttöselvitys

Käyttöselvitys edellisen vuoden toiminta- tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksesta.

Myöntävä vastaus avaa lisäkysymyksen
▢ En ole saanut Helsingin kaupungilta avustusta samaan käyttötarkoitukseen edellisenä vuonna.
▢ Olen saanut Helsingin kaupungilta avustusta samaan käyttötarkoitukseen edellisenä vuonna.
Anna käyttöselvitys Helsingin kaupungilta saadusta avustuksesta. Avustuksen käyttöselvitys tehdään avustuksesta, joka koskee viimeisintä päättynyttä tilikautta. Käyttöselvitystä ei tehdä käynnissä olevalta tilikaudelta. Käyttöselvityksen antaminen on seuraavan avustuksen saamisen ehtona. Mikäli käyttöselvitystä ei tehdä, avustusta ei myönnetä eikä makseta. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, jos edellisen avustuksen käyttöä ei ole hyväksyttävästi selvitetty.
 
Käyttöselvityksessä tulee kuvata lyhyesti, miten myönnetty avustus on käytetty. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa niin, että avustuksen käyttöä voidaan sieltä seurata. Esimerkiksi jos yhteisö on saanut vuokra-avustusta, tilinpäätöksen tuloslaskelmasta tulee käydä ilmi avustuksen toteutuminen sekä tuloissa että menoissa. Lisää tietoja avustuksen käytöstä voi myös kirjoittaa erilliseen liitteeseen, jonka voi palauttaa Käyttöselvitys-liite kohdasta.

Käyttötarkoitus

 
Kerro mitä tarkoitusta varten avustusta haetaan, erittele tarvittaessa eri käyttökohteet. Kerro myös mitä avustuksella on tarkoitus saada aikaiseksi ja millaisia tavoitteita avustettavaan toimintaan liittyy.

Muut samaan tarkoitukseen myönnetyt avustukset

Ilmoita tähän ainoastaan avustukset, jotka on myönnetty muualta kuin Helsingin kaupungilta kuluvana tai kahtena edellisenä verovuotena.
Myöntävä vastaus avaa lisäkysymyksen
▢ Kyllä
▢ Ei
▢ Valtio
▢ EU
▢ Muu
▢ Säätiö
▢ STEA
 
Mikä taho avustusta on myöntänyt (esim. ministeriön nimi)
 
 
 
Anna lyhyt kuvaus, mihin tarkoitukseen avustus on myönnetty?

Tilankäyttöavustus

Yhteenveto seuran/yhdistyksen maksamista säännöllisten harjoitusvuorojen vuokrista, muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen osalta, edellisen kalenterivuoden 1.1. - 31.12. ajalta. Liikuntatiloista maksetut vuokrat -kohta on pakollinen täyttää, mikäli haet tilankäyttöavustusta.

Liikuntatiloista maksetut vuokrat
 
 
 
Seuran/yhdistyksen saamat vuokrat edellisen kalenterivuoden ajalta 1.1. - 31.12
Mikäli seura/yhdistys saa tilastaan vuokratuloja, ne ilmoitetaan tässä.

3. Yhteisön toiminta

Aktiiviharrastajat

Aktiiviharrastajat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiiviharrastajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on edellisen toimintavuoden aikana osallistunut säännölliseen ohjattuun toimintaan vähintään 10 kertaa 3kk aikana. Ryhmässä tulee olla vähintään 4 henkilöä ja ohjaaja/valmentajaa.
 
 
Liikunnan aluejärjestöjen järjestämien VOK 1 –koulutusten lisäksi laskennassa huomioidaan niiden ohjaajien ja valmentajien määrä, jotka ovat käyneet vähintään vastaavan tasoisen ja sisältöisen lajiliiton järjestämän valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tai jotka ovat suorittaneet liikunnanohjauksen perustutkinnon (ao), liikunnanohjaajan tutkinnon (amk) tai liikuntatieteiden maisterin tutkinnon (liikuntapedagogiikka tai liikuntabiologia).

Lajijaostot helsinkiläisille aktiiviharrastajille

Seuran/yhdistyksen järjestämä säännöllinen ohjattu liikuntatoiminta lajeittain. Ilmoita tähän lajeittain edellisen vuoden helsinkiläisten aktiiviharrastajien määrät sekä heidän toteutuneet harjoitustunnit.

4. Lisätiedot ja liitteet

Lisätietoja hakemukseen liittyen

 
Tähän voit tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja tai muita perusteluja hakemukseen liittyen.

Liitteet

Avustushakemuksen käsittelyä varten tulee toimittaa kaikki alla luetellut liitteet. Avustushakemus voidaan hylätä, jos liitteitä ei ole toimitettu. Mikäli joku liitteistä puuttuu kerro siitä hakemuksen Lisäselvitys liitteistä -kohdassa.

Vaaditut liitteet
Avustushakemuksen käsittelyä varten tarvitaan vahvistettuja, yhteisön kokouksessaan hyväksymiä ja allekirjoittamia, liitteitä edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta sekä liitteitä sille toimintavuodelle, jolle avustusta haetaan. Edellistä tilikautta koskevat liitteet ovat: tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomus. Liitteet vuodelle, jolle avustusta haetaan ovat: talousarvio ja toimintasuunnitelma. 

Tilankäyttöavustusta hakevan tulee ilmoittaa edellisen vuoden tilankäyttötiedot erillisellä tilankäyttöliitteellä, joka liitetään hakemukselle. Tilankäyttöavustuksen laskenta perustuu tilankäyttöliitteessä ilmoitettuihin tietoihin.

Usean liitteen toimittaminen yhtenä tiedostona
Voit halutessasi toimittaa useampia liitteitä yhtenä tiedostona Tilinpäätös tai talousarvio -liitekohdassa. Merkitse tällöin muiden liiteotsikoiden kohdalla ”Liite on toimitettu yhtenä tiedostona tai toisen hakemuksen yhteydessä”.  

Helsingin kaupungille aiemmin toimitetut liitteet
Jos vaaditut liitteet on jo toimitettu toisen Helsingin kaupungille osoitetun avustushakemuksen liitteenä, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. Yhteisön vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio eivät voi olla erilaisia eri hakemusten liitteenä. Merkitse tällöin toimitettujen liitteiden kohdalla ”Liite on toimitettu yhtenä tiedostona tai toisen hakemuksen yhteydessä”.
 
Liitteiden sisältöä ei voi tarkastella jälkikäteen

Huomioithan, että et pysty avaamaan liitteitä sen jälkeen, kun olet liittänyt ne lomakkeelle. Näet liitteestä ainoastaan sen tiedostonimen.

Vaikka et voi tarkastella liitteiden sisältöä jälkikäteen, lomakkeelle liitetyt liitteet lähtevät lomakkeen muiden tietojen mukana avustushakemuksen käsittelijälle.

 
Uusi hakija tai säännöt muuttuneet
 
Tilinpäätöksen täytyy sisältää vähintään tuloslaskelma ja tase. Yhdistys liittää tähän kohtaan yhdistyksen jäsenkokouksessa vahvistetun ja allekirjoitetun tilinpäätöksen.
Yhteisön tilikausi voi olla kalenterivuosi tai jokin muu kausi. Yhdistysten kohdalla niiden omissa säännöissä lukee, mikä on yhdistyksen tilikausi.
 
Yhdistys liittää tähän kohtaan yhdistyksen jäsenkokouksessa vahvistetun toimintakertomuksen.
Jos toimintakertomus on osana tilinpäätöstä ja liititte sen jo tilinpäätöksen mukana lomakkeelle, sitä ei tarvitse liittää tähän erikseen. Valitse tällaisessa tilanteessa toimintakertomuksen kohdalla ”Liite on toimitettu yhtenä tiedostona tai toisen hakemuksen yhteydessä”.
 
 
Liitä tähän allekirjoitettu tilin- tai toiminnantarkastuskertomus yhteisön edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta.
Jos allekirjoitettu tilin- tai toiminnantarkastuskertomus on osa yhteisönne tilinpäätöstä ja liitit sen jo lomakkeelle tilinpäätöksen kohdalla, valitse tässä kohdassa ”Liite on toimitettu yhtenä tiedostona tai toisen hakemuksen yhteydessä”.
 
 
Liitä tähän koko yhteisön toimintasuunnitelma.
 
Liitä tähän koko yhteisön talousarvio.
 
Tilankäyttöavustusta hakevan tulee ilmoittaa edellisen vuoden tilankäyttötiedot erillisellä tilankäyttöliitteellä, joka liitetään hakemukselle. Tilankäyttöavustuksen laskenta perustuu tilankäyttöliitteessä ilmoitettuihin tietoihin.