Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen avustukset

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka tukee voimassa olevan kaupunkistrategian ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista, sekä toimintaan, joka kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen.

Hakuaika on 2.5.–3.6.2024. Hakuaika päättyy 3.6.2024 klo 16.00.

Vuoden 2024 avustusinfon esityksen löydät täältä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen yleisavustus

Helsingin kaupunginhallitus ja sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta myöntävät avustuksia Helsingissä toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee voimassa olevan kaupunkistrategian ja kaupunginvaltuuston hyväksymän lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Pelastustoiminnan avustukset kohdennetaan järjestöille, joiden toiminta kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Asian käsittelyn eteneminen

Yleisavustuksia voivat hakea rekisteröityneet vähintään vuoden toimineet yhteisöt, joiden toiminta kohdistuu helsinkiläisiin. Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, eikä sitä saa jakaa edelleen.

Näin haet avustusta
- Aloita asiointi asiointi.hel.fi-palvelusta.
- Tunnistaudu palveluun.
- Täytä sähköinen avustushakemus.
- Lähetä valmis hakemus tai tallenna lomake luonnoksena. Huomaa, että liitteet eivät tallennu hakemusluonnoksen mukana.
- Voit seurata hakemuksen käsittelyä asiointikansion Tapahtumat-kohdasta.

Milloin avustuksia haetaan?
- Kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia yhteisöjen seuraavalle toimintavuodelle haetaan toukokuun aikana. Avustuspäätökset tehdään loppuvuodesta talousarvion hyväksymisen jälkeen.
- Hakemukset säilyvät asiointikansiossa neljä vuotta.

Asian eteneminen
- Yleisavustuksia koskevat päätökset tekee kaupunginhallitus sekä sosiaali-, terveys- ja pelaslautakunta tai viranhaltija.
- Saat päätöksen sähköpostin kautta.
- Kaupunki maksaa avustuksen hakijayhteisön pankkitilille.
- Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, ja sen käytöstä on annettava selvitys kaupungille.
- Ilmoita kaupungille viipymättä avustuksen käyttöön vaikuttavista merkittävistä muutoksista. (kanslia.avustukset[at]hel.fi)

Voimassaoloaika

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan, mikäli se on lähetetty määräajan puitteissa.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin avustuksia haetaan sähköisen palvelun kautta. Poikkeuksellisesti hakemuksen voi toimittaa kirjaamoon. Kuoreen merkitään vastaanottajaksi Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Tarja Eklöf, erityissuunnittelija
050 3432364
tarja.eklof@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Veera Vilkama, kehittämispäällikkö
040 4822184
veera.vilkama@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Veli-Matti Hurtig, kehittämispäällikkö
040 5749710
veli-matti.hurtig@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Linkit

Asioi verkossa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen yleisavustus

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden
Vaatii tunnistautumisen.

  1. Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea voimassa olevan kaupunkistrategian ja kaupunginvaltuuston hyväksymän lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista.
  2. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää sekä hyvinvointieroja kaventavaa toimintaa.
  3. Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.
  4. Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole yhden ulkoisen rahoittajan tuen varassa.
  5. Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).
  6. Avustuksia ei myönnetä kertaluontoiseen toimintaan. Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja jatkuvamuotoista.
  7. Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.
  8. Pelastustoiminnan avustukset kohdennetaan järjestöille, joiden toiminta kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Hae avustusta

Tunnistaudu

Kirjaudu palveluun ja tee tunnistautuminen.

Kirjaudu sisään Esikatsele hakemusta