Hyppää pääsisältöön

Erillishaku: Kulttuurin koronaerityisavustukset yhteisöille 2022

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 22.3.2022 koronatoipumiseen varatun 1,75 miljoonan euron määrärahan kohdentamisesta vuosille 2022 ja 2023. Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisille, rekisteröityneille toimijoille kohdennettiin 600 000 euroa. Haku oli avoinna 13.4.–27.4.2022 klo 16.  Päätökset avustuksista tehtiin kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 9.6.2022. Avustuksen käyttöaika oli 1.7.–31.12.2022. Raportoinnin määräaika on 31.5.2023.

Hakuilmoitus: Koronaerityisavustus 2022 

Huom! Haku on päättynyt.

Erityisavustuksen tarkoituksena on jatkuvuuden tukeminen ja toiminnan turvaaminen taiteen ja kulttuurin kentällä osana koronasta palautumista. Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 600 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.1.–31.12.2022.

Yksi hakijayhteisö voi tehdä vain yhden hakemuksen tähän erillishakuun. Pienin myönnettävä avustussumma on 10 000 euroa.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja hakuohjeisiin ennen avustuksen hakemista.

Hakukelpoiset yhteisöt

Hakukelpoisia ovat oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden kotipaikka on Helsinki. Tällaisia yhteisöjä ovat rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, toiminimet ja avoimet yhtiöt. Tämän haun ulkopuolelle on rajattu valtionosuusrahoitusta saavat yhteisöt (VOS-toimijat).

Avustuksia eivät voi hakea yksityishenkilöt, työryhmät, Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat tai yhteisöt, jotka saavat valtionosuusrahoitusta, tai toimijat, joiden kotipaikka on muu kuin Helsinki.

Hakuaika

Hakuaika on 13.–27.4.2022 klo 16.

Arviointiperusteet

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisille ammattimaisesti toimiville rekisteröityneille taide- ja kulttuuriyhteisöille sekä muille taide- ja kulttuurialalla toimiville toimijoille, joiden varsinaisen toiminnan tulot ovat laskeneet koronapandemian aikana.

Tämän avustushaun hakijoiden keskinäisessä vertailussa käytetään ensisijaisesti seuraavia arviointiperusteita:

  • Hakijan tarve lisäavustukselle: Hakijan selvitys lisäavustuksen tarpeesta, jonka kohdalla arvioidaan toimijan liikevaihdon ja/tai varsinaisen toiminnan tuottojen muutoksia vuosina 2019–2021, toimijan muuta taloustilannetta ja hakijan mahdollisesti saamia aiempia koronaan liittyviä avustuksia.
  • Hakijan ammattimaisuus: Hakijan kuvaus aiemmasta toiminnastaan taide- ja kulttuurialoilla ja hakijan kuvaus toimintansa luonteesta. Sellaiset toimijat, joiden toiminta on järjestetty ammattimaisesti, vaikka se muutoin painottuisi harrastustoimintaan, nähdään ammattimaisina toimijoina. 

Lisäksi toissijaisesti voidaan huomioida taide- ja kulttuuriavustusten yleiset arviointiperusteet, jotka ovat:

  • taiteellinen laatu
  • monimuotoisuus ja tasa-arvo
  • saavutettavuus ja saatavuus
  • osallisuus ja osallistuminen sekä
  • toiminnallinen laatu ja toteutus

Muut ehdot

Ensisijaisten arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niiden myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, niiden keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Avustuksiin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.

Hakijoiden hakemukset ja niiden käyttötarkoitus ovat julkista tietoa.

Avustuksensaajien tulee olla tietoisia ja noudattaa Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita (pdf).

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asioinnissa. Asiointipalvelun kautta toimitetaan avustushakemus, siihen liittyvä pakollinen koronaerityisavustushakemuksen liite sekä muut hakemuksen pakolliset liitteet. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Myöhästynyt hakemus

Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt, ja ne hylätään. Hakemuksen on oltava perillä Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa viimeisenä hakupäivänä klo 16:een mennessä.

Päätös

Kulttuurin kumppanuusyksikön asiantuntijat arvioivat hakemukset, ja kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää myönnettävistä avustuksista 9.6.2022. Päätökset ovat julkisia päätöskokouksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Avustuksen maksaminen ja käyttäminen

Avustuksen saajille maksetaan koko myönnetty avustus yhdellä maksatuskerralla päätöksenteon jälkeen. Myönnettyä avustusta voi käyttää vuoden 2022 kuluihin siten, että avustuksen käyttöaika on 31.12.2022 asti. Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä. Raportoinnin määräaika on 31.5.2023. 

Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaisesti.

Avustuksen käyttöä on seurattava kirjanpidossa erillisellä kustannuspaikalla. Jokaisesta rahatapahtumasta on oltava juoksevasti aikajärjestyksessä oleva tosite. Kirjanpito ja kuitit säilytetään lain säätämä aika.

Lisätietoja koronaerityisavustuksesta 2022 antaa projektisuunnittelija Riikka Mäkinen, 09 310 35479, riikka.m.makinen@hel.fi.

Hae avustusta

Puuttuva valtuutus

Sinulla ei ole tarvittavia valtuuksia hakemuksen tekemiseen. Kirjaudu sisään palveluun.

Kirjaudu sisään