Hyppää pääsisältöön

Erillishaku: Kulttuurin mikroavustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 22.3.2022 koronatoipumiseen varatun 1,75 miljoonan euron määrärahan kohdentamisesta vuosille 2022 ja 2023. Mikroavustus oli uusi avustusmuoto ja kokeilu, johon kohdennettiin 250 000 euroa. Sen tavoitteena oli lisätä monimuotoista tapahtumallisuutta ympäri kaupunkia ja tukea taide- ja kulttuurikentän työllisyyttä. Haku oli auki 10.5.– 23.5.2022 klo 16. Päätökset tehtiin kesäkuussa 2022. Avustuksen käyttöaika oli 1.6.–31.10.2022

Hakuilmoitus

Huom! Mikroavustuksen haku vuodelle 2022 on päättynyt. 

Mikroavustus on uusi avustusmuoto ja kokeilu, jolla tuetaan taide- ja kulttuurikenttää toteuttamaan kaupunkilaisille avoimia ja maksuttomia pop up -tapahtumia ja -toimintoja eri puolille Helsinkiä osana koronapalautumista.

Tapahtuma voi olla esimerkiksi minkä tahansa taiteenalan esitys, demo, kokeilu, työpaja, flash mob tai yllätyksellinen elämys, joka tapahtuu puistossa, kadulla, rannalla tai muussa julkisessa kaupunkitilassa.

Avustus on tarkoitettu erityisesti freelance-taiteilijoille yleisölle avoimien tapahtumien ja -toimintojen toteutukseen. Avustusta voivat hakea yksittäiset taiteilijat, työryhmät ja kulttuuritapahtumien toteuttajat. Omarahoitusosuudeksi lasketaan esimerkiksi taiteilijoiden harjoittelu pop up -tapahtumaa varten tai käytettävät työvälineet ja materiaalit. Tapahtumien pitää toteutua 1.6.–31.10.2022 välisenä aikana.

Tapahtuman järjestäminen ulkona

Ulkona esiintymiseen ei Helsingissä tarvita viranomaisten lupaa. Pop up -tapahtuman järjestäjän täytyy kuitenkin huomioida rajoitukset ja ohjeet. Mikäli tapahtumassa käytetään esimerkiksi sähköistä äänenvahvistusta, tapahtuman toteuttaja on velvollinen hakemaan asianmukaiset luvat.

Hakukelpoiset hakijat

Hakukelpoisia ovat yksityishenkilöt, joiden kotipaikka on Helsinki. Avustusta voi hakea myös työryhmälle. Avustusta eivät voi hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt, Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat tai toimijat, joiden kotipaikka on muu kuin Helsinki.

Avustuksen määrä

Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 250 000 euroa. Myönnettävän avustuksen määrä on kiinteä. Tapahtumakohtaisesti avustusta voidaan myöntää 500 euroa, 1 000 euroa tai 1 500 euroa.

  • 500 euron avustuksella tuetaan yksittäisten taiteilijoiden tai pienien työryhmien tapahtumia, joissa on 1–2 tekijän työpanos.
  • 1 000 euron avustuksella tuetaan useamman henkilön toteuttamia tapahtumia, joissa on vähintään 3 tekijän työpanos.
  • 1 500 euron avustuksella tuetaan laajemman tekijäjoukon tapahtumia, joissa on vähintään 5 henkilön työpanos.

Hakuaika

Haku on avoinna 10.5.–23.5.2022 klo 16. 

Arviointiperusteet

Tämän avustushaun hakemusten vertailussa käytetään yksinomaan seuraavia arviointiperusteita: tapahtuman tai toiminnon on oltava avoin, maksuton ja saavutettava kaupunkilaisille. Näiden tulee täyttyä, jotta avustuksen voi saada. Täydentävänä arviointiperusteena otetaan huomioon tapahtumien ja toimintojen alueellinen jakautuminen.

On erittäin tärkeää, että täytät avustushakemuksen huolellisesti. Haetun avustuksen käyttötarkoitus -kohtaan tulee kirjoittaa kaikki alla olevassa hakuohjeessa mainitut tiedot. 

Muut ehdot

Avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja niiden myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, niiden keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Avustuksiin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät. Päätöksentekoon vaikuttaa myös käytettävissä oleva määräraha.

Avustushakemukset ja niiden käyttötarkoitus ovat julkista tietoa. 

Yksi hakija voi tehdä vain yhden hakemuksen tähän erillishakuun.

Avustusta ei myönnetä kilpailuihin, juhliin, uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin, suljettuihin tilaisuuksiin, esitelmiin, luentoihin ja seminaareihin.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja -ohjeisiin ennen avustuksen hakemista.

Avustuksen saajien tulee olla tietoisia ja noudattaa Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita.(pdf)

Hakulomake

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa kulttuurin ja vapaa-ajan erityisavustus -lomakkeella.

Myöhästynyt hakemus

Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Hakemuksen on oltava perillä Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa viimeisenä hakupäivänä klo 16:een mennessä.

Päätös

Kulttuurin kumppanuusyksikön asiantuntijat arvioivat hakemukset, ja päätös myönnettävistä avustuksista tehdään kesäkuussa 2022. Päätökset ovat julkisia päätöksenteon jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Avustuksen maksaminen ja sen käyttäminen

Avustuksen saajille maksetaan koko myönnetty avustus yhdellä maksatuskerralla. Myönnettyä avustusta voi käyttää 1.6.–31.12.2022 välisenä aikana. Tapahtumien tulee toteutua 31.10.2022 mennessä. Avustuksen käyttö selvitetään erillisellä lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa tapahtumasta, kuitenkin viimeistään 31.12.2022. Lomakkeeseen liitetään myös kuva tapahtumasta.

Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaisesti.

Avustuksen saajan ei tarvitse toimittaa avustukseen liittyviä tositteita kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, mutta avustuksen saaja on velvollinen säilyttämään tositteet viiden vuoden ajan mahdollista verottajan tarkastusta varten ja esittämään tositteet pyydettäessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle tai Helsingin kaupungin tai kaupunkia edustavalle tarkastajalle.

Lisätiedot

Tiina Laukkanen, suunnittelija, puh. 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi
Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puh. 09 3108 0007, sampo.laurikainen@hel.fi

Hae avustusta

Puuttuva valtuutus

Sinulla ei ole tarvittavia valtuuksia hakemuksen tekemiseen. Kirjaudu sisään palveluun.

Kirjaudu sisään