Hyppää pääsisältöön

Erillishaku: Kulttuurin erityisavustukset tanssin vapaalle kentälle

Huom! Haku on päättynyt. 

Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus ja Taideyliopisto käynnistivät pilottihankkeen, jossa tuetaan tanssin vapaan kentän vakiintuneiden yhteisöjen osaamisen kehittämistä ja esitystoimintaa Tanssin talossa. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti asiasta kokouksessaan 26.8.2021. Helsingin kaupunki rahoittaa toimijoiden hankkeita 100 000 eurolla ja Taiteen edistämiskeskus 100 000 eurolla. Hakuaika oli 4.10.–22.10.2021. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti myönnettävistä avustuksista 23.11.2021. Avustuksen käyttöaika on 31.12.2023 asti. Raportoinnin määräaika on 31.3.2024. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin.

Hakuilmoitus

Huom! Haku on päättynyt. 

Erityisavustukset on tarkoitettu Helsingin kaupungin toiminta-avustusta ja Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta saaville tanssiyhteisöille, jotka haluavat tuottaa esitystoimintaa Tanssin taloon, kehittää omaa toimintaansa ja edistää kansainvälistymistä. Avustukset ovat osa Helsingin kaupungin, Taiteen edistämiskeskuksen ja Tanssin talon yhteistyöhanketta.

Yksi hakijayhteisö voi tehdä vain yhden hakemuksen tähän erillishakuun.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ja -ohjeisiin ennen avustuksen hakemista.

Hakuaika

Hakuaika on 4.–22.10.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.

Arviointiperusteet

Tämän avustushaun hakemusten vertailussa käytetään yksinomaan seuraavia arviointiperusteita.

Avustus on kertaluonteinen hankerahoitus ja se on tarkoitettu Tanssin taloon suunnattuun esitys- ja oman toiminnan kehittämishankkeeseen, joka toteutetaan vuosina 2022–2023. Avustus voidaan myöntää, jos avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen arviointi huomioon ottaen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Myönnettävä avustus on vähintään 5 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin vaan kohdistetaan tähän hankkeeseen.

Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin.

Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia erityisiä arviointiperusteita:

Yhteisön tulee saada Helsingin kaupungin ja Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta.

  • Haettava hanke on esityshanke Tanssin taloon. Kyseessä voi olla joko valmis tai uusi, suunnitteilla oleva teos tai tuotanto.
  • Hankkeeseen sisältyy oman toiminnan kehittämisen tavoitteita, kuten esimerkiksi kansainvälisyyden lisääminen tai oman toiminnan tuottojen vahvistaminen.
  • Yhteisöllä ei ole ollut aiemmin mahdollisuutta merkittäviin kehittämiskokeiluihin.
  • Hakemuksen liitteinä toimitetaan hankesuunnitelma ja talousarvio. Hakija voi käyttää samoja liitteitä kuin Taiteen edistämiskeskuksen haussa. Liitä nämä liitteet hakemukseesi sähköisessä asioinnissa kohdassa muu liite.
  • Yhteisöllä ei ole ollut aiemmin mahdollisuutta merkittäviin kehittämiskokeiluihin.
  • Hankkeelle on myönnetty Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustus vastaavaan hankkeeseen.

Hakijoiden hakemukset ja niiden käyttötarkoitus ovat julkista tietoa.

Avustuksensaajien tulee olla tietoisia ja noudattaa Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita. Hakemusten arvioinnissa sovelletaan taide- ja kulttuuriavustusten myöntämisperusteita. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asioinnissa. Avustusta haetaan taide- ja kulttuuriavustukset -hakemuksella. Valittava avustuslaji on projektiavustus. Hakemuksen liitteenä toimitetaan hankkeen hankesuunnitelma ja budjetti. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta tulee hakea sekä Taiteen edistämiskeskukselta että Helsingin kaupungilta tässä haussa. Taiteen edistämiskeskus tekee päätöksen omasta osuudestaan ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastojaosto Helsingin kaupungin osuudesta.

Myöhästynyt hakemus

Jos hakemusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, on hakemus myöhästynyt ja se hylätään. Hakemuksen on oltava perillä Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa viimeisenä hakupäivänä klo 16:een mennessä.

Päätös

Kulttuurin kumppanuusyksikön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntijat arvioivat hakemukset, ja kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää myönnettävistä avustuksista 23.11.2021. Päätökset ovat julkisia päätöskokouksen jälkeen. Hakijoille lähetetään tieto päätöksestä postitse.

Avustuksen maksatus ja käyttö

Avustuksen saajille maksetaan koko myönnetty avustus yhdellä maksatuskerralla tammikuussa 2022. Myönnettyä avustusta voi käyttää vuoden 2022 sekä 2023 kuluihin siten, että avustuksen käyttöaika on 31.12.2023 asti. Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys tuen käytöstä käyttöajan päätyttyä. Raportoinnin määräaika on 31.3.2024. Ohjeet raportointia varten ilmoitetaan myöhemmin.

Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaisesti. Avustuksen käyttöä on seurattava kirjanpidossa omalla kustannuspaikallaan.

Lisätietoja tanssin vapaan kentän erityisavustuksesta antaa erityissuunnittelija Inka Kunnala, puh. 09 3103 3169, inka.kunnala@hel.fi

Hae avustusta

Puuttuva valtuutus

Sinulla ei ole tarvittavia valtuuksia hakemuksen tekemiseen. Kirjaudu sisään palveluun.

Kirjaudu sisään