Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet on päivitetty

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksessaan 12. joulukuuta 2023 päivitetyt, täydennetyt avustusperiaatteet. Niitä sovelletaan kaikissa toimialan avustuspäätöksissä kaupungin avustusten yleisohjeiden rinnalla.

Koko toimialalle yhteisiä avustusperiaatteita on selkiytetty eettisten periaatteiden osalta muun muassa nostamalla YK:n lasten oikeuksien noudattaminen avustusten myöntämisen edellytykseksi. Näillä periaatteilla toimiala haluaa vahvistaa entisestään avustustensaajien eettistä toimintakulttuuria. Tämä edellyttää jatkossakin kaupungilta ja avustusten saajilta yhteistyötä, avoimuutta, rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

Kaupunki tähtää strategiansa mukaisesti myös ilmastonmuutoksen torjumiseen ja odottaa myös kumppaneiltaan toimia ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Toimialan yhteisten avustusperiaatteiden ja kaupungin yleisohjeiden rinnalla avustustoiminnassa noudatetaan Euroopan unionin valtiontukia koskevia säädöksiä. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 12.12.2023 tekemä päätös korvaa asiaa koskevan päätöksen 14.12.2021. Lautakunnan jaostot – liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuri- ja kirjastojaosto – päättävät avustusperiaatteisiin pohjautuvat avustusten myöntämisen perusteet ja tekevät päätökset avustusmäärärahojen jakamisesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala myöntää vuosittain avustuksia yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. 

Lue lisää toimialan avustuksista:

Kulttuurin avustukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Liikunnan avustukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuorisotoiminnan avustukset (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asiantuntijamme antavat mielellään lisätietoja toimialan päivitetyistä avustusperiaatteista.

Ulla Bergström, kumppanuuspäällikkö (kulttuuri), p. 09 3102 2013, ulla.k.bergstrom@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Taina Korell, yksikön päällikkö (liikunta), p. 09 3103 8038, taina.korell@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö (nuoriso), p. 09 3108 9053, markku.toivonen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tutustu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan joulukuiseen päätökseen Päätöksenteko-sivuillamme: 

Avustuksen myöntäminen, avustusten myöntämisen periaatteet, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Päätökset | Helsingin kaupunki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toimialan yhteiset avustusperiaatteet (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)