Fostran och utbildning, ansökan om extra bidrag enligt behovsprövning för eftermiddagsverksamhet

1. Sökandens uppgifter

Hämtade uppgifter

Informationen har hämtats från din profil.
Sökande

E-post

Ange här samfundets e-postadress som läses aktivt. Till e-postadressen skickas kontaktförfrågningar som är relaterade till ansökan om understöd, såsom begäranden om tilläggsutredning och komplettering
 
Ange en e-postadress dit meddelandena och begärandena relaterade till denna ansökan kommer att skickas och som läses aktivt.

Kontaktperson för ansökan

 
 

Adress

 
Om du vill lägga till, ta bort eller ändra adressuppgifter, spara ansökan som ett utkast och gå till att behålla adressuppgifterna i dina egna uppgifter.

Kontonummer

 
Om du vill lägga till, radera eller ändra kontonummerinformation, spara applikationen som ett utkast och gå till att behålla kontonummerinformationen i din egen data.

Personer som ansvarar för verksamheten

 
Om du vill lägga till, ta bort eller ändra personer, spara applikationen som ett utkast och gå till att underhålla personernas information i din egen data.

2. Uppgifter om understödet

Uppgifter om understödet

▢ 2024
▢ 2025

Understöd

 

Ansök alltid endast om en typ av understöd åt gången.

Användningsända­mål

 
Ange för vilket ändamål understödet ansöks och vid behov specificera de olika ändamålen. Ange också vad understödet är avsett för och vilka mål som är relaterade till den understödda verksamheten.

Åt tiden

 
 

3. Ytterligare information och bilagor

Ytterligare information för ansökan

 
Här kan du vid behov skriva ytterligare information eller andra motiveringar som rör ansökan.

Bilagor

Innehållet i bilagorna kan inte granskas i efterhand

Observera att du inte kan öppna bilagorna efter att du har bifogat dem blanketten. Du ser bara bilagans filnamn.

Även om du inte kan granska innehållet i bilagorna i efterhand skickas bilagorna som bifogats blanketten med övriga uppgifter till personen som behandlar ansökan om understöd.