Staden beviljar understöd – informationen för 2024 års ansökan är publicerad

Organisationer, föreningar och andra aktörer som är verksamma i Helsingfors kan ansöka om understöd från Helsingfors stad. Information om de understöd som kan sökas nästa år har nu publicerats på stadens bidragstjänst.

Understöd beviljas för verksamhet av allmänt intresse som stödjer Helsingfors stads verksamhet och mål. Organisationer, oregistrerade föreningar, aktiebolag, stiftelser, privatpersoner och verksamhetsgrupper kan söka olika understöd.

Till exempel beviljas konst- och kulturunderstöd för konst- och kulturverksamhet som är öppen för allmänheten i Helsingfors. Idrottsföreningar kan ansöka om verksamhetsunderstöd och understöd för lokalanvändning enligt vissa kriterier. Projektunderstöd beviljas till småbarns- och ungdomsorganisationer eller ungdomsverksamhetsgrupper och till exempel kan ungdomsorganisationer även söka löneunderstöd. Stadsstyrelsens allmänna understöd är avsedda för registrerade samfund för allmännyttig verksamhet.

Bidrag söks i första hand online

Man ansöker om Helsingfors stads understöd genom e-tjänsterna på adressen avustukset.hel.fi. På e-tjänsterna beskrivnings de olika understöden och ansökningsblanketterna finns också där. På webbplatsen finns även information om ansökningsperioder och understödkriterier samt instruktioner för hur man lämna in en ansökan.

Understöd ska i första hand sökas med hjälp av stadens e-tjänster, men vid behov kan en understödsansökning lämnas in också till stadens registratorskontor i stadshuset inom ramen för ansökningstiden. För e-tjänster krävs stark autentisering i tjänsten suomi.fi. För att uträtta ärenden för en registrerad sammanslutning krävs också en fullmakt som är i kraft, så det är bra att sköta ärendet i tid.

Organisationer i Helsingfors kan prenumerera på stadens nyhetsbrev för organisationssamarbete, som ger aktuell information om understöd, lokaler och möjligheter för organisationer.